POLITIK. I en intervju med DN säger den nyvalde statsministern Stefan Löfven att Sverige borde införa en ordning där man inte kan rösta bort en statsminister om man inte har en kandidat som är redo att ta över. På så sätt hade Löfven aldrig röstats bort efter höstens riksdagsval.

Stefan Löfven vill gärna kunna sitta kvar, även om han förlorar valet.

Efter höstens riksdagsval valde den nya majoriteten i kammaren, bestående av SD, M, KD, C och L, att avsätta Stefan Löfven (S) som statsminister. Riksdagsmajoriteten kunde dock inte komma överens om en ersättare för Löfven, eftersom C och L vägrade få stöd i frågan av SD, varför de två mittenpartierna i slutändan valde att återinsätta Löfven på statsministerposten.

Själva processen kom i slutändan att ta över fyra månader, något som Löfven tycker är onödigt eftersom han i slutändan aldrig hade behövt avgå. I en intervju med den judiskägda tidningen Dagens Nyheter säger han att Sverige därför bör göra justeringar i grundlagen som innebär att riksdagen inte kan avsätta en statsminister om man inte samtidigt har en majoritet bakom en ny kandidat.

— Jag tycker att man kan fundera på det. Om jag förstått rätt har man i Norge en ordning där den som ska rösta bort sittande regerings statsminister måste ha ett alternativ. Den ordningen har vi inte i Sverige, säger Löfven, som för tillfället befinner sig i Finland på statsbesök.

— Jag har inget konkret förslag men vi ska kanske fundera på om vi i Sverige också borde ha den ordningen att innan man avsätter en statsminister och regering så ska man i samma stund ha ett alternativ, fortsätter han.

I intervjun berättar Löfven också att det som binder samman S och MP med de tidigare motståndarna C och L framförallt är den gemensamma avskyn för Sverigedemokraterna.

— Det här är en överenskommelse som bygger på att vi fyra partier står upp för ett samhälle som grundar sig på människors lika värde. Att säga att man är emot Sverigedemokraterna innebär samtidigt att man är för någonting. Ett parti som säger att vi borde ha tillbaka sambeskattningen mellan kvinnor och män, att kvinnors aborträtt borde begränsas, som uttalar sig om media ganska frejdigt och på ett sätt som jag inte tycker är korrekt, som säger att judar och samer inte är svenskar, som har sina rötter i nazismen. Ett sådant parti stänger vi ute av det enkla skälet att vi tror på något annat. Det är det öppna och toleranta samhället, det medmänskliga samhället. I den här konstellationen av åtta partier måste vi hitta de krafter som är beredda att gå ihop och se till att det blir så, säger Löfven.

Källa:
Löfven: Se över formerna för regeringsbildning


  • Publicerad:
    2019-01-29 13:30