Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Läkare och forskare varnar: “Unga kan komma att ångra könskorrigering”

Av Redaktionen, 2019-07-04
redaktionen@nordfront.se

HOMOLOBBYN. I ett brev till Socialstyrelsen skriver en grupp bestående av bland annat läkare, forskare, statsvetare och lärare och varnar för att den stora ökningen unga som vill ”byta kön” kan vara en trend. Samtidigt vill regeringen sänka åldersgränsen för kirurgiska ingrepp i könsorganen från 18 till 15 år.

Läkare, professorer, lärare och föräldrar oroas över att alltfler unga helt okritiskt stympas av sjukvården i så kallade könskorrigerande behandlingar.

Det är Expressen som avslöjar att en grupp svenska och norska läkare, psykologer, lärare, forskare, och anhöriga till patienter – däribland två professorer i barn- och ungdomspsykiatri –  i en skrivelse till Socialstyrelsen framförde ”allvarlig oro” inför att alltfler unga tillåts genomgå könskorrigerande behandling.

I skrivelsen skriver man att oron framförallt gäller:

  • Att den lavinartade ökningen av unga med könsdysfori (de fall som debuterar under puberteten och unga vuxna år) okritiskt tas till intäkt för att det handlar om ett tidigare oupptäckt mörkertal.
  • Att den ökande förekomsten av ”ångrare” förnekas eller negligeras -att utredningarna går för fort -att utredningarna inte är tillräckligt omfattande.
  • Att anhörigas röster exkluderas från anamnesen.
  • Att behandlingen inte minskar patienternas psykiska lidande.
  • Att behandlingen saknar vetenskaplig evidens och beprövad erfarenhet, och således kan jämföras med experimentellbehandling.
  • Att grunderna för informerat samtycke är odefinierade.
  • Att informationen om behandlingsbiverkningarna som ges till individerna som genomgår dessa behandlingar är ofullständigoch inte anpassad efter ålder och utvecklingsnivå.

Med tanke på detta önskar man att Socialstyrelsen granskar behandlingen av unga personer med könsdysfori, bland annat Stockholms läns landsting, vars behandling av unga könsförvirrade personer exponerades av Uppdrag Granskning tidigare i år.

”Könsdysfori kan smitta”
Man skriver bland annat att det ”den lavinartade ökningen av unga personer med könsdysfori tas okritiskt till intäkt för ett tidigare oupptäckt mörkertal” och att det inte går ”att utesluta att könsdysfori kan ”smitta” på samma vis som ätstörningar och andra självskadebeteende”. Det senare bekräftade en studie från Brownuniversitetet i USA, där det visade sig att 87 procent av könsdysforifallen bland unga vara ett resultat av att andra i deras närhet också fått för sig att de tillhör det motsatta könet.

Enligt författarna bakom skrivelsen vill man inte se ett läge där man om fem–tio år ”undrar hur sjukvården utan invändningar kunde genomföra så många irreversibla behandlingar av unga, psykiskt sköra personen”.

Brevet mottogs av Socialstyrelsen i november 2018, men bara en månad senare meddelade myndigheten att man inte kommer att gå vidare med ärendet. Man hänvisade också föräldrarna till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ifall man ville klaga på en enskild vårdgivare.

Christopher Gillberg, professor i barn- och ungdomspsykiatri, är en av undertecknarna av skrivelsen. Han är starkt kritisk till att regeringen nu vill göra det lagligt för omyndiga personer att genomgå så kallade könskorrigerande operationer. Enligt Gillberg är inte ens 18-åringar mogna för den typen av beslut.

— Vi vet ju av andra studier att hjärnan inte alls är mogen vid 18 års ålder, den är klar vid 22-25 års ålder. Man har ingen möjlighet när man är 13 till 18 år att själv ta ställning till: ”Hur kommer detta att påverka mig resten av livet?”, säger han till Expressen.

Homolobbyn står på regeringens sida
Regeringen vill dessutom så unga som 15 år ska få ansöka om ändrat juridiskt kön och kirurgiska ingrepp utan vårdnadshavarens godkännande. Lagrådet dömde dock ut lagförslaget och krävde att det måste göras om, men det är oklart ifall detta kommer att ske.

Homolobbyn anser dock att författarna till skrivelsen inte vet vad de talar om, och menar att väntetiderna för unga som vill ”byta kön” snarare är för långa.

— Ingenting som har att göra med könsbekräftande vård är förhastat. Personerna som får behandling har först fått en remiss, sedan stått i kö i oftast mer än ett år och sedan gått igenom en utredning som är lång och omfattande, säger RFSL:s förbundsordförande Sandra Ehne.

Källor:
Begäran om granskning av behandling av könsdysfori i bl.a. Stockholms läns landstingsamt av medicinskt kunskapsstöd för god vård av transsexuella barn, ungdomar och vuxna
Läkare varnar: Ungdomar ångrar könskorrigeringar


  • Publicerad:
    2019-07-04 10:35