INRIKES. Diagnosen könsdysfori har ökat markant under de senaste åren, framförallt bland tonårsflickor. Samtidigt har alltfler nu börjat ångra sina könsbyten.

I kvällens avsnitt av Uppdrag granskning, SVT1, handlar det om den psykiatriska diagnosen könsdysfori, som innebär att en person upplever sig vara född i fel kön.

Könsdysfori har ökat lavinartat under de senaste åren. Framförallt bland tonårsflickor. Över hälften av de ungdomar som söker hjälp för detta har även andra diagnoser, exempelvis autism och självskadebeteende.

Den aggressiva behandling som erbjuds, med bland annat irreversibla operationer och starka hormonpreparat, vilar dock inte på någon solid vetenskaplig grund. Tvärtom så kan man i vårdens egna dokument läsa om stora bristen gällande exempelvis kunskap, kvalitetssäkring och uppföljning.

Sametti från Juensuu i Östra Finland, berättar öppenhjärtigt om sin resa från att vara en ung kvinna, försöket att bli en man, och hur hon slutligen landade i starka känslor av ånger.

— Det är fruktansvärt på så många sätt att inse att man har gjort ett misstag och inbillat sig saker, och därför gjort något som är oåterkalleligt, säger hon till SVT.

Trots att allt fler nu har börjat ångra sig så är det ingenting som det talas högt om.

— Den gruppen av patienter som ångrar sig står inte på barrikaderna, det kan vi nog säga. De har ett lidande och de är inte stolta över det här. Utan det är kris på högsta nivå, säger vårdenhetschefen Lennart Fällberg, vid Lundströmmottagningen i Västra Götaland.

Sametti, som idag identifierar sig som kvinna, tvingas nu leva med konsekvenserna av detta oåterkalleliga beslut.

— Min kropp är som den är. Operationerna och allt, det går inte att göra ogjort. Min röst låter så här, jag får inte tillbaka mina bröst, jag får inte tillbaka det där nere. Inget kan göras.

Källa:
Uppdrag granskning


  • Publicerad:
    2019-04-03 20:30