POLITIK. Enligt en Sifoundersökning säger 82 procent av svenskarna nej till regeringens förslag att  15-åringar ska kunna genomgå kirurgisk könskorrigering utan sina föräldrars medgivande.

Sifoundersökningen genomfördes via telefonintervjuer mellan den 23 och 25 april. 1 000 personer fick svara på frågan:

Regeringen har föreslagit att barn som fyllt 15 år ska kunna genomgå kirurgiska ingrepp i könsorganen utan sina föräldrars medgivande. Tycker du att detta är ett bra eller dåligt förslag?

82 procent av de tillfrågade svarade: ett dåligt förslag. 11 procent tyckte att det var ett bra förslag. 7 procent var tveksamma. Mest negativa var Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas väljare, medan Vänsterpartister var mest positiva.

Tidigare har önskemål om könsbyten för barn under 18 år varit en marginell fråga med några enstaka fall per år. Men 2013 hände något – plötsligt ökade ansökningarna lavinartat från unga som upplever att de fötts i fel kropp, alltså att deras könsidentitet inte stämmer överens med det biologiska könet.

Ingen vet med säkerhet varför ökningen kom just då. Men lagen säger fortfarande att det är först vid 18 års ålder som ett slutligt könsbyte får göras.

Detta vill den rödgröna regeringen nu ändra på med förslaget att barn från 15 års ålder ska få besluta själva om kirurgisk könskorrigering, även utan föräldrarnas tillåtelse.

Både Statens medicinsk-etiska råd och Lagrådet är kritiska till förslaget och anser att 18-årsgränsen ska fortsätta att gälla. Även professorn och överläkaren i barn och ungdomspsykiatri, Christopher Gillberg, är starkt kritisk:

— Det här är en av de största skandalerna inom den medicinska historien. Socialstyrelsens råd som riktas till unga med könsdysfori är baserade på råd till män som vill bli kvinnor i vuxen ålder. Det här kan man inte överföra på barn. Det måste bli ett omedelbart stopp för behandlingarna, säger han.

Det är dock tveksamt om förslaget kommer att gå igenom i riksdagen. Regeringen är beroende av Centerpartiets stöd, och partiet är negativa till förslaget.

— Vi tycker inte att man ska kunna göra irreversibla (oåterkalleliga) kirurgiska eller medicinska ingrepp på minderåriga, säger Anders W Jonsson (C), socialpolitisk talesperson.

Källa:
8 av 10: Stoppa förslag om ungas könsbyten


  • Publicerad:
    2019-05-21 07:20