Könsstympning Sjukvården främjar organdonation för att hjälpa människor i behov av nya organ. Många vet nog inte att donerade lik också används inom könsbytesbranschen.

Detta är en nyhet fritt översatt från Nordfronts norska systersida Frihetskamp.net.

I Sverige kan man liksom i Norge förutbestämma att vid sitt dödstillfälle ställa sin kropp till förfogande för organdonation, vilket innebär att olika organ i ett lik kan särskiljas för att sedan opereras in i patienter som behöver nya. På liknande sätt kan svenskar och norrmän också välja att planera en överlåtelse av sitt lik till forskningen, så kallad helkroppsdonation. Dessa båda val lyfts ofta av sjukvården fram som värdiga handlingar, vilka tillför dödsprocessen en altruistisk dimension. Ett användningsområde för donerade organ och kroppar från människor är framställning av olika produkter för plastikkirurgi – bland annat inom könsbytebranschen.

Transa får ett kvinnligt kön från lik

ADM (Acellular Dermal Matrix) är en process där hud från donerade lik slits av, uttorkas och cellerna i vävnaden avlägsnas, så att man i slutändan står kvar med ett slags sterilt bindematerial som kan användas till uppbyggandet av olika nya kroppsstrukturer. Enligt webbplatsen för Restore Plastic Surgery är den vanligaste ADM-produkten en vävnad kallad alloderm. Om denna produkt kan man läsa att den används bland annat i samband med rekonstruktion av kvinnors bröst och för en rad andra olika plastikkirurgiska rekonstruktioner – men även för diverse andra ”ingrepp och förändringar”.

En transperson på Twitter som kallar sig TransSalamander tillkännagav den 30 augusti i år att alloderm används för att konstruera den nya ”vaginalkanal” som han själv väntar på att få inopererad. TransSalamander framhåller i meddelandet vidare sin stora glädje över att hans nya kön ”kommer att vara gjort av hud från mänskliga kadaver”.