KULTURMARXISM. I en motion kräver Liberalerna att åldersgränsen för medicinska könsbyten ska tas bort helt och att barn ned till sex års ålder ska kunna byta juridiskt kön.

West pride. Foto: Liberalerna.

I en motion till riksdagen som skrivits under av nio tunga Liberaler ställs kravet att åldersgränsen ska slopas helt för medicinska könsbyten.

Liberalerna kräver också att barn mellan 6 och 15 år ska kunna byta juridiskt kön om föräldrarna går med på det.

Barn över 15 år ska kunna byta juridiskt kön utan samtycke från vårdnadshavare, trots att man inte är myndig vid 15 års ålder.

I motionen skriver Liberalerna:

Fler transpersoner under 18 år bör få möjlighet att få leva fullt ut i enlighet med det kön de själva vet att de har, inte det kön som de förväntas vara enligt omgivningens normer.

Motionärerna kräver att ”könsbekräftande vård”, alltså medicinska könsbyten, ska kunna genomföras oavsett ålder så länge Socialstyrelsen godkänner ”ingrepp i könsorganen”.

När det gäller juridiska könsbyten ställs följande krav i motionen:

Även för individer mellan 6 och 15 år ska möjlighet att byta det kön som framgår av folkbokföringen finnas, men då krävs samtycke av såväl vårdnadshavare eller god man samt remiss från skolkurator.

Bakom motionen står flera ledande företrädare för Liberalerna, som Johan Pehrson, Allan Widman, Mats Persson och Gulan Avci.

Källa:
Liberalerna: Ta bort åldersgräns för medicinskt könsbyte och låt sexåringar byta juridiskt kön


  • Publicerad:
    2019-10-24 13:05