”KÖNSDYSFORI” Enligt lagförslaget kan 12-åringar byta ”juridiskt kön” utan läkarutlåtande. För ”könskorrigerande kirurgi” ska åldersgränsen på 18 år kvarstå, medan prövningen förflyttas till vården.

Regeringens förslag år 2018 på förändring av ”könstillhörighetslagen” sågades av lagrådet, främst eftersom det innebar en sänkning av åldersgränsen för kirurgiska ingrepp till 15 år, samt att kravet på vårdnadshavares godkännande härvid togs bort.

De nu föreslagna förändringarna

Det nya förslag, som just skickats ut på remiss omfattar dels en lag om kirurgiska ingrepp på könsorganen, dels en om ändrat kön i folkbokföringen.

Socialdepartementet vill att minderåriga från tolv år av Skatteverket ska beviljas byte av ”juridiskt kön” – såvitt vårdnadshavare godkänner detta.

Till skillnad från nuvarande lagstiftning ska alltså varken läkarutlåtande eller myndig ålder hos den sökande krävas.

När det gäller kirurgiska ingrepp i könsorganen, så föreslås att prövningen förflyttas från Socialstyrelsen till vården. Åldersgränsen ska här ligga kvar på 18 år.

Psykiatriprofessor Mikael Landén har starka invändningar framför allt mot ålderssänkningen för byte av ”juridiskt kön” – och kallar lagförslaget ”integritetskränkande”.

Till SVT säger han vidare:

— Det finns könsdysfori och vi har ett sätt att ta hand om det; könskorrigerande behandling. Men att ändra juridiskt kön till kvinna – då ändrar jag ju ingenting.

I SVT:s program Sverige möts uttalar han sig så här om så kallat byte av juridiskt kön:

— Det ändrar inte mitt kön. Då måste vi uppfinna en kategori till, som är kön.

Könsbyte på papperet kan leda in på en bana

Andra menar att byte av juridiskt kön visst är betydelsefullt, eftersom det kan vara ett steg i en riktning som leder mot kirurgiska ingrepp vid ett senare tillfälle.

Sålunda anser ”transaktivisten” Maria Hansson att den föreslagna lagen leder framåt, eftersom rättslig bekräftelse av en persons övertygelse kan innebära att den senare blir svårare att överge – vilket i fallet könsdysfori enligt henne är något positivt.

— Varför ska staten bestämma att jag ska vara låst i det kön jag blev född till? säger hon i programmet.

Även överläkaren Fotios Papadopoulos är positiv till ålderssänkningen och jämför i Sverige möts på oklara grunder ”könsbyte” med paketutlämning:

— För vissa är det viktigt att bli validerade och bekräftade i den könstillhörighet som de känner sig [ha]. Att visa ett id-kort och inte bli ifrågasatt när man hämtar ett paket från Postnord, det är också väldigt viktigt.

Skadlig transvård

Nyligen handlade ett avsnitt av SVT:s Uppdrag granskning om de skador som den så kallade transvården i Sverige tillfogat minderåriga.

Här beskrivs bland annat hur Karolinska sjukhuset i samband med att man i våras presenterade sina nya riktlinjer för ”transvård” tillkännagav att man slutar med att inleda nya hormonbehandlingar av minderåriga inom ramarna för denna så kallade vård.

I de antagna nya riktlinjerna konstaterades att vetenskapligt stöd saknas för den här typer av hormonbehandlingar – samt att de medför stora risker för allvarliga biverkningar.