KULTURMARXISM Skottlands minister för samhällssäkerhet avgår med hänvisning till regeringens genomdrivande av ny lagstiftning, som underlättar byte av ”juridiskt kön” för ”transpersoner”.

Propositionen Gender Recognition Reform, som röstades igenom i den första omgången i det skotska parlamentet i torsdags, syftar till att göra det lättare för så kallade transpersoner att officiellt ändra sitt kön. Enligt lagförslaget ska:

  • kravet på en medicinsk diagnos avskaffas.
  • den tid som en sökande måste ha ”levt med ett förvärvat kön” förkortas från två år till tre månader.
  • åldersgränsen sänkas från arton år till sexton.

Förslaget hade lagts fram av försteminister Nicola Sturgeons Scottish National Party (SNP). Landets samhällssäkerhetsminister Ash Regan (SNP), avgick kort innan omröstningen ägde rum. Vid avgången förklarade hon sina motiv till denna.

Jag har övervägt frågan om reform av könsbekräftelse-lagstiftelsen mycket noggrant under en tid. Jag har dragit slutsatsen att mitt samvete inte kommer att tillåta mig att rösta med regeringen i eftermiddag.

Hon förklarade vidare att hon omöjligen kan stödja åtgärder som kan ha ”negativa konsekvenser för kvinnors och flickors säkerhet och värdighet”.

Enligt The Guardian så är detta ”första gången en tjänstgörande minister har avstått från en samvetsfråga sedan grundandet av det skotska parlamentet” .

Försteministerns kritik

Efter att ha accepterat sin ministers avgång, passade Sturgeon på att ge Regan en känga:

Jag noterar att du inte i något skede har kontaktat mig - eller faktiskt ens kabinettssekreteraren för social rättvisa - för att ta upp dina farhågor rörande förslaget om reform av könsbekräftelse-lagstiftningen eller rörande kvällens omröstning om detta.

Ändå drog Sturgeon slutsatsen att om en minister inte kan stödja regeringen, ”är det så att de enda tillgängliga alternativen är avgång före omröstningen eller avskedande därefter.

Tidigare i år föreslog den skotska statligt finansierade Kommissionen för jämställdhet och mänskliga rättigheter i ett yttrande att ”ett mer omsorgsfullt övervägande behövs” innan man går vidare med ”könsbekräftelse-reformen”. Lagförslaget har också varit föremål för arga protester utanför parlamentet och hårt ifrågasatt av olika grupper med vitt skilda argument. Nu kommer det att gå vidare till den andra etappen, där eventuella ändringar övervägs.