INRIKES. Antalet förvirrade så kallade transpersoner sägs tydligen öka i landet och därför kommer det nu ett nytt förslag där man vill avsätta 80 miljoner kronor mer till ”transvården”.

Allt fler i landet sägs tydligen få diagnosen ”könsdysfori”, vilken innebär att förvirrade människor tror sig ”ha fötts till fel kön”. Nästa vecka kommer därför utredningen ”Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner” att lämnas över till regeringen, vilken föreslår en överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och landsting.

Det nya förslaget innefattar även att staten framöver ska avsätta mer pengar till den så kallade transvården.

— Vi föreslår 80 miljoner över en treårsperiod, säger Ulrika Westerlund som ifjol fick i uppdrag av regeringen att leda en utredning gällande ”transpersoners levnadsvillkor i Sverige”.

Källa:
Besvärande lång kö till utredning av könsidentitet


  • Publicerad:
    2017-11-21 23:00