POLITIK. Vid Liberalernas landsmöte lanserade Nyamko Sabuni ett förortslyft som ska ta bort alla ”utsatta områden” till 2030. Man beslutade också att utreda frågan om aktiv dödshjälp.

Nyamko Sabuni (L)

Under sitt första linjetal som partiledare för Liberalerna presenterade Nyamko Sabuni på partiets landsmöte i helgen en ny satsning mot segregationen och problemen i landets ”utsatta områden”.

— I dag lanserar vi ett förortslyft med ett ambitiöst mål. Sverige ska inte ha några utsatta områden 2030, sa Sabuni och fortsatte:

— För att nå detta mål krävs kraftigare reformer inom brottsbekämpning och extremism, utbildning, egen försörjning, jämställdhet och demokratiska värderingar samt tryggare bostadsområden, där vi idag presenterar konkreta åtgärder.

Sabuni lyfte fram förslumningen som en av de främsta faktorerna bakom våldet och problemen i förorterna.

— Förslagen handlar om att bryta den förslumning som utgör en grogrund för negativ utveckling. Det handlar om insatser för att minska trångboddhet och insatser som kan minska andelen mottagare av försörjningsstöd.

Andra åtgärder som Liberalerna vill genomföra är att ge bättre undervisning i svenska för invandrare, språkkrav för medborgarskap, samt att införa begränsningar i EBO-lagen, som handlar om att asylsökande kan välja att ordna sitt boende på egen hand, i syfte att minska koncentrationen av nyanlända i samma områden.

Men hon sa också att ”förortslyftet” kommer att bygga på reformer som ska genomföras inom ramen för Januariavtalet, något som har gett upphov till en flod av kritiska kommentarer på sociala medier.

Efter att riksdagsledamoten Robert Hannah twittrat om förortslyftet fick han många sarkastiska kommentarer, till exempel av signaturen Seklederskan:

HAHAHAHA hela Sverige är redan ett utanförskapsområde. Det har ni sett till. Ni har med JÖKen sett till att MP (i praktiken) kommer att styra landet även denna mandatperiod. Det finns en mycket god anledning till att våra grannländer inför gränskontroller från Sverige.

Och signaturen Mari Herrey twittrar:

Först och främst skall ni klara Er över riksdagsspärren 2022 eller ev. tidigare…….Bara det är en bedrift OM det lyckas.

Aktiv dödshjälp
Ett annat beslut som togs vid landsmötet var att Liberalerna ska verka för att det tillsätts en utredning om att införa aktiv dödshjälp i Sverige.

Partistyrelsen tyckte inte att tiden är mogen för att ta steg mot att införa aktiv dödshjälp, men den blev överkörd av ombuden som röstade ja till en utredning.

En som har drivit frågan om dödshjälp hårt är liberalen Barbro Westerholm, som bland annat motiverade förslaget så här:

— Det handlar om frivillig, självvald dödshjälp för människor där palliativ vård visat sig vara otillräcklig. Det tillämpas bland annat i USA och överfört till svenska förhållanden skulle det handla om 200–300 människor om året av de 90 000 dödsfall vi har.

Partiet beslutade att en statlig utredning ska undersöka om någon av de metoder som används i andra länder kan tillämpas i Sverige.

I Belgien och Nederländerna är det en läkare som ger patienten det dödande läkemedlet efter att en rad kriterier uppfyllts. I bland annat Oregon i USA är det i stället patienten som får ett läkemedel utskrivet som han eller hon själv tar när det bedöms att det bara återstår kort tid kvar att leva.

Liberalernas partistyrelse var emot beslutet.

— Det får aldrig hända någonsin att en enda människa känner sig pressad att avsluta sitt liv, att någon känner sig som en börda för andra eller för samhället och därför väljer att avsluta sitt liv, sa Anna Starbrink, som representerade partistyrelsen.

Nordfront vill förtydliga att frågan om dödshjälp inte hade någonting med lösningen av problemen i de ”utsatta områdena” att göra.

Källor:
Sabuni (L): Inga utsatta områden i Sverige 2030
Robert Hannah på Twitter
L vill utreda aktiv dödshjälp


  • Publicerad:
    2019-11-17 22:05