POLITIK. Vilka är egentligen Liberalerna? Hur ser deras historia och politiska vilja ut? Svar fås här av Simon Lindberg.

Liberalerna påstår sig stå på en socialliberal grund, något många tyckare menar är felaktigt då de samtidigt är förbudsivrare på flera punkter, vilket går emot klassiskt liberal politik. Vad det däremot är mindre tvivel kring är att de utgör det mest globalistvänliga partiet i hela riksdagen.

Flera av deras företrädare har goda kontakter med George Soros, en av deras viktigaste politiska frågor är att EU ska få mer makt på bekostnad av Sverige och svenskarna, de vill att gränserna öppnas upp än mer för invandrare och är det parti i riksdagen som den pedofilanknutna organisationen RFSL tycker bedriver allra bäst HBTQ-politik. Då har vi inte ens nämnt det ännu mer tokradikala liberala ungdomsförbundet.

artikelliberalerna

Innan vi gör det backar vi bandet. Partiet bildades 1934 under namnet Folkpartiet genom en sammanslagning av de äldre liberala partierna Sveriges liberala parti och Frisinnade folkpartiet. De utmärkte sig tidigt som ett mindre tyskvänligt parti än övriga som satt i riksdagen under denna epok.

Partiet hade en verklig storhetstid under slutet av 40-talet och början av 50-talet då de i tre val i rad kammade hem mellan 22,7% – 24,4% av väljarnas röster och var det näst största partiet i riksdagen efter Socialdemokraterna. Denna storhetstid fick abrupt sitt slut när de tog ställning på företagarnas sida framför arbetarnas, när den för många viktiga frågan om tjänstepension skulle avhandlas. I valet 1958 minskade de med över 5% och blev omkörda av Moderaterna. 10 år senare hade de minskat med ytterligare 3 %.

Folkpartiet kämpade tillsammans med Högerpartiet och arbetsgivarorganisationen för den förlorande linje 3 under folkomröstningen om folkets pension.

1967 slog sig Folkpartiets och Centerns studieförbund samman och blev Studieförbundet vuxenskolan (som existerar än idag och håller över hundratusen skattefinansierade studiecirklar och kulturarrangemang varje år). Efter ett katastrofval med under 10% av rösterna 1973 försökte sig Folkpartiet på en partisammanslagning med Centern som dock avslogs av dessa.

Efter att den borgerliga regeringen fällts 1978 bilades en minoritetsregering som enbart utgjordes av Folkpartiet. Trots att bara 39 av de totalt 320 ledamöterna röstade för detta gick det ändå igenom då 215 ledamöter avstod från att rösta. Denna enpartiregering skulle stå i ungefär ett år.

1990 bytte Folkpartiet namn till Folkpartiet Liberalerna för att förtydliga sin ideologiska hemvist. 1998 gjorde partiet sitt sämsta val någonsin och var nära att åka ur riksdagen med bara 4,7% av rösterna. Härefter förändrades den politiska profileringen ordentligt och Folkpartiet Liberalerna kom att bli betydligt mer populistiska. De gick långt ifrån den klassiska liberalismen när de spelade stort på frågor som ordning och reda i skolan, språkkrav för svenskt medborgarskap och hårdare krav för att invandrare skulle få något försörjningsstöd.

Skärmdump från Dagens Nyheter med valfläsk.

Denna nya populistiska politik ledde till ett kraftigt uppsving och man nästan tredubblade sitt väljarstöd till valet år 2002 med 13,4% av rösterna. All denna retorik skulle snabbt visa sig vara tomma vallöften som inte Folkpartiet Liberalerna gjorde några som helst anspråk på att förverkliga och därför har sedan väljarstödet minskat i vartenda val sedan dess trots nya populistiska utspel varje valår. I senaste valet 2014 fick Folkpartiet Liberalerna 5,42% av rösterna.

2015 valde partiet att åter förtydliga sin ideologiska hemvist genom att helt och hållet stryka Folkpartiet ur sitt namn och enkom börja kalla sig Liberalerna. Flera röster var kritiska till namnbytet då de menade att partiet inte bedrev en tillräckligt liberal politik. Man bytte också logga från blåklinten som haft en tradition ända tillbaka till rösträttsrörelsen i slutet av 1800-talet till ett L som många menar ser ut som ett manligt könsorgan.

Till årets val är det tveksamt om ens partiet kommer över fyraprocentsspärren. I opinionsundersökningar under året ligger partiet på mellan 4-5%.

En av onändligt många memer gällande Liberalernas logotyp.

Liberalernas viktigaste punkt enligt de själva är att varje människa ska få styra över sitt eget liv och att inte andra ska göra det åt dem, alltså en form av politisk egocentrism där jaget står över familj, klass, ras och nation. I deras övriga politiska grundbultar hittar man bland annat att liberalerna inte ser sig som svenskar, nordbor eller ens européer utan istället som världsmedborgare med feminism, jämställdhet, generös biståndspolitik och fri rörlighet (d.v.s. öppna gränser) på den politiska agendan. Ett stycke man ser som särdeles viktigt går under rubriken ”Politisk frihet och demokrati”. Här kan man läsa att:

Varje människa har rätt till sin politiska övertygelse, sin religion och livsåskådning. Det viktigaste sättet att trygga denna frihet är demokratin. Den bygger på politisk frihet, allmän rösträtt och rättssäkerhet.

Att dessa vackra ord är hycklande floskler blir tydligt när man läser vidare kring vad Liberalerna spaltat upp som saker de kämpar emot:

Politiskt förtryck. Alldeles för många människor lever i ofrihet och förtryck. Runt om i världen har förtrycket ökat, till exempel i Ryssland och delar av Mellanöstern.
Främlingsfientlighet och intolerans. Nationalister och populister brer ut sig i Sverige och i flera andra länder.

Än mer tydligt blir hyckleriet när man läser under de bägge sektionerna ”Yttrandefrihet” och ”Rasism”.

Yttrandefrihet är liberalismens kärna
Människor och grupper har alltid ropat på förbud och censur mot saker de ogillar. Oftast säger de att det är för människors eget bästa. Men i en demokrati är yttrandefrihet lika viktig som luften vi andas.

 • Öka svenskt bistånd till yttrandefrihet och fria medier.
 • Sätt press på EU-länder som inskränker det fria ordet.

Rasism

 • Bekämpa alla former av rasism, främlingsfientlighet och intolerans
 • Stärk polisens hatbrottsarbete
 • Skolans arbete mot olika former av intolerans måste stärkas

Idag växer främlingsfientliga partier i Europa. I Sverige demonstrerar nazister på gator och torg. Judar, muslimer, romer med flera utsätts för öppet hat liksom för diskriminering och intolerans. Detta måste bekämpas.

Liberalerna vill vidare att Sverige ska ansluta sig till NATO och att EU ska få mer makt. 2016 lanserade de ett 8-stegsprogram för att stärka EU:s makt på bekostnad av Sveriges där det förutom införande av EURO också ingick bland annat ett utvecklande av Europol till att bli en europeisk motsvarighet till FBI och ökade sanktioner mot Putins Ryssland. Förra året gick de ännu längre i denna strävan och röstade igenom att de öppet ska verka för att Sverige ska upphöra som nation och bli en stat inom federationen EU.

En av Liberalernas EU-parlamentariker, Cecilia Wiktröm, som är en av de personer inom Liberalerna som har ett öppet och nära samarbete med globalisten och superkapitalisten George Soros, var lyrisk över detta beslut. Hon återfanns på de läckta dokumenten från Soros subversiva kulturmarxistiska organisation Open Society Foundations som en politiker som var särskilt lojal till dessa. En ”hedersutmärkelse” hon kämpat hårt för genom att aktivt verka för att hålla nationalistiska partier utanför maktstrukturerna inom EU. Hon har också uttalat: ”Vi får inte låta Schengensamarbetet gå förlorat för att medlemsländer vidmakthåller illusionen om nationell suveränitet.”

Cecilia Wikström och George Soros från Wikströms Twitter.

Två andra personer inom Liberalerna som haft öppen samverkan med George Soros är tidigare integrationsministern Erik Ullenhag och tidigare demokrati- och EU-ministern Birgitta Ohlsson.

Den förstnämnde har profilerat sig som flyktingvurmare och har bland annat kritiserat det mer öppna invandringspolitiska debattklimatet i Danmark och uttalat sig om att skolan borde indoktrinera eleverna ännu mer gällande ”främlingsfientlighet och liknande former av intolerans”.

Birgitta Ohlsson, som har barn ihop med sin judiske make Mark Klamberg, är en ökänd hatare av nationell suveränitet. Redan på nationaldagen år 2001 skrev hon i en debattartikel med den provokativa rubriken ”Avskaffa Sverige!” följande:

Det är dags för oss som kallar oss för världsmedborgare att damma av världsfederalismen som vision för en mer rättfärdig värld genom att sträva efter en global union med federalistiskt statsskick. Varje land ska avstå delar av sin nationella suveränitet. Genom en global rättsordning kan mellanfolkliga konflikter lösas fredligt. En världslag ska stiftas av ett demokratiskt valt världsparlament och hävdas genom världspolis. […]

En världslag ska stiftas av ett demokratiskt valt världsparlament och hävdas genom världspolis. Fredstanken är central inom världsfederalismen likaså tron på internationell rätt och vårt gemensamma ansvar för att mänskliga rättigheter tillgodoses överallt.

Som ordförande för Liberala ungdomsförbundet var hennes hjärtefrågor det hon refererade till som de fyra f:en. Dessa bestod av ”federalism, feminism, flator och fri invandring.

Som Demokrati- och EU-minister såg hon till att svenska staten höjde sina miljonbidrag till Svenska kommittén mot antisemitism för att skicka fler svenska skolbarn på indoktrineringsresor till Auschwitz. Hon verkade dessutom för att fler EU-länder skulle följa detta exempel.

Ohlsson har flera gånger medverkat på kippa-vandringar och uttalat sig positivt om staten Israel och judarna. 2014 utsåg hon den redan kontroversiella Mona Sahlin till nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. Ett beslut som enligt Ohlsson själv var det viktigaste hon någonsin fattat som demokratiminister. Sahlin fick lämna posten i förtid p.g.a. omfattande fiffleri-skandaler.

Birgitta Ohlsson med den judiska Menoran i bakgrunden.

Ohlsson kämpade tidigare i år för att överta partiledarposten från den nuvarande partiledaren Jan Björklund, men avgick när hon misslyckades. Om Björklund kan nämnas att även han är en stark förespråkare av EU och en tydlig fiende till nationalism. Som pricken över i har han två rasfrämmande adoptivbarn (precis som Moderaternas ledare Ulf Kristersson som har adopterat tre flickor från Asien).

Andra intressanta politiska punkter i Liberalernas program är följande:

Invandring:

 • Världen blir bättre när människor reser och flyttar mellan länder.
 • Öppenhet gör vårt land rikare.
 • Sverige behöver fler som flyttar hit för att jobba och studera.
 • Vi vill förenkla för arbetskraftsinvandring både till Sverige och EU.
 • Människor som jobbar och gör rätt för sig ska inte utvisas.
 • Människor på flykt måste få stöd och hjälp av omvärlden.
 • Sverige och Europa ska stå upp för en human och solidarisk asylpolitik.

HBTQ:

 • Sverige ska vara världens bästa land för hbt-personer.
 • Öka hbt-kompetensen även i vård, äldreomsorg och andra verksamheter.
 • Erkänn den samkönade familjen i EU:s lagar.
 • Stärk EU:s diskrimineringsskydd för hbt-personer.
 • Öka Sveriges stöd till hbt-rörelsen i länder där rättigheter kränks.
 • Förföljda hbt-personer ska ha möjlighet till asyl i Sverige.
 • Gör det lättare för unga transpersoner att ändra sitt juridiska kön och få könskorrigering.
 • Utred möjligheten till ett tredje kön i folkbokföringen.

I övrigt är liberalerna i modern tid kända för att ha varit parti för Sveriges första svarta minister samt för att att ha gjort dataintrång i Socialdemokraternas intranät 2006.

Den svarta ministern, Nyamko Sabuni, tycks ha en förkärlek för rasblandning med vita män, enligt rykten däribland också med den dåvarande partiledaren Lars Leijonborg.

Skärmdump från stoppapressarna.se

Dataintrånget var en stor skandal i den svenska politiken som bland annat ledde till fällande dom mot Nicklas Lagerlöf från Liberala ungdomsförbundet och Expressen-journalisten Niklas Svensson.

Liberala ungdomsförbundet (LUF) är annars vad som återstår att skriva om i denna granskning. Ungdomsförbundet, som mycket troligt är en av de mest kulturmarxistiska föreningarna i Sverige, är en mycket mäktig del av Liberalerna där alla partiledare i moderpartiet utom två har varit ordförande för LUF innan de blev partiledare.

2015 röstade LUF under sin kongress igenom att de ska verka för att göra tidelag lagligt. 2016 att även män ska få göra juridisk abort fram till vecka 18. Samma år röstade också LUF Stockholm igenom att man ska verka för att göra incest och nekrofili lagligt. Till Aftonbladet sa då ordförande Cecilia Johansson följande:

Jag förstår att det kan anses ovanligt och äckligt men lagstiftning kan inte utgå ifrån att det är äckligt, hävdar hon.
Förslaget om legaliseringen av incest kommer innebära att syskon över 15 år ska kunna ha samlag med varandra vid samtycke. Förslaget om nekrofili kommer innebära att man ska kunna testamentera att andra ska få ha sex med kroppen efter att man har dött.

2017 gav LUF Riks medhåll för åsikterna om nekrofili genom att skriva ut på sin officiella Twitter att ”den som är emot nekrofili är inte liberal”. I samma vända skrev man också ut att tecknad barnpornografi ska göras lagligt, att man vill ha en ”hänsynslös massinvandring”, att haven bör privatiseras samt att djur inte har några rättigheter och att man ”skiter i mjölkbönder”.

Vill du legalisera nekrofili? Tycker du att Sverige ska upphöra som nation och istället bli en stat i EU? Vill du ha mer invandring och ytterligare inskränkande av den svenska förenings- och yttrandefriheten av politiker som påstår sig värna densamma? Om svaret är ja på alla dessa frågor bör du rösta Liberalerna den 9 september.


 • Publicerad:
  2018-08-22 09:00