POLITIK. Miljöpartiet: Vilka är de, vilka är deras viktigaste frågor och vad går de till val på? Dessa frågor och fler svarar Daniel Olofsson på i den här artikeln.

Miljöpartiet de gröna är en del av en världsomspännande grön politisk rörelse. Tillsammans kämpar vi för långsiktigt hållbara, demokratiska samhällen, där människor tar ansvar, både lokalt och globalt. Vår vision är samhällen som lever i fredlig samexistens, verkar i jämlikt samarbete och där människor, djur och natur respekteras.

Miljöpartiet bildades 1981 av Per Gahrton, då ledare för Folkpartiets ungdomsförbund. Partiet bildades som ett missnöjesparti med fokus på demokrati, miljö och avskaffande av kärnkraften. Tanken var att kämpa för att fler medborgare skulle kunna vara med och påverka politiken och på så sätt föra den närmare medborgarna. Partiet var vid den här tiden strikt blockneutrala och hade även tankar på en räntefri ekonomi.

Under valet 1988 skrev Miljöpartiet politisk historia som det första nya partiet i riksdagen på 70 år. Miljöpartiet skulle även komma att skriva politisk historia under nästa val då de även blev det första partiet som åkte ut ur riksdagen på 70 år.

Men de kämpade vidare och gjorde comeback 1994 med 5,0% av rösterna och säkrade en plats i riksdagen, en plats som håller i sig än i dag. Hur ett nytt parti med fokus på miljön kunde röstas in tros bero på att väljarna vid den tiden var trötta på den problematiska höger/vänsterpolitiken kombinerat med Miljöpartiets valdebatter om algblomning och säldöd.

Miljöpartiet profilerade sig som ett mittenparti och spelade på att vara ett anti-etablissemangsparti. Partiet har sedan 1984 ingen partiledare utan två språkrör. De nuvarande språkrören är Gustav Fridolin och Isabella Lövin.

1985 lämnade medlemmarna som förespråkade en räntefri ekonomi partiet och namnet ändrades till Miljöpartiet de gröna likt andra gröna partier runtom i Europa. Mycket har dock hänt sedan dess och partiet har nog snarast gått från grön till regnbågsfärgad.

Vad vill Miljöpartiet?
Vårt svenska gröna alternativ säger sig vara en del av en global grön rörelse. De vill föra en politik inom naturens ramar där alla ska kunna leva goda liv utan att försämra för kommande generationer. De vill även föra talan för de som inte kan göra sina röster hörda. De kallar denna strävan för en gränslös solidaritet och sammanfattar detta i tre punkter:

*Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
*Solidaritet med kommande generationer
*Solidaritet med världens alla människor

Det här låter kanske väldigt bra och nästan rent av nationalsocialistiskt men läser man vidare om denna ”gröna ideologi” kommer snart ord som feminism, maktstrukturer som ska brytas ner, mångfald och jämlikhet och ställer till det. Miljöpartiets kamp för livskvalitet och ”att varje människa har rätt att vara och växa till den individ som hen vill vara” tar snabbt fokus från miljö, natur och djurfrågorna.

Men om vi ska försöka bena ut vad deras politik egentligen går ut på kan vi koka ner deras hjärtefrågor till fyra områden:

Skolan
Skolan är en viktig fråga för flera partier men hur vill just Miljöpartiet göra skolan bättre? Mer av allt skulle man kunna förklara deras skolpolitik på ett enkelt sätt. Fler lärare med högre löner och bättre arbetsvillkor, satsa mer på eleverna så de klarar skolan, ge skolorna mer resurser och sist men inte minst vill man göra skolan mer jämställd.

Hur vill man då lösa detta? Genom fler lärare och mindre klasser och mer tid för lärarna redan från lågstadiet så alla lär sig läsa innan årskurs tre. Man vill även öka bemanningen på biblioteken. Men det är inte bara eleverna som ska lära sig saker, lärarna ska också utbildas. De ska lära sig att bli bättre pedagoger och få mindre administrativa uppgifter så de får mer tid för eleverna. Sen ska lärarna givetvis få högre lön också och det ska gå snabbare att få en lärarlegitimation.

Skolan måste bli mer jämlik också så alla elever får samma chans. Därför vill Miljöpartiet satsa extra mycket på invandrarelever, kring 50% mer ska satsas på dessa, så de kan behandlas extra ”jämlikt”.

Men det är inte bara barn som ska utbildas även vuxna som vill utbilda sig ska man satsa på. Här vill man ha fler platser på Komvux och yrkesvux.

Mångfald/HBTQ
Alla har rätt att ”vara sig själva” och detta är väldigt viktigt för Miljöpartiet som vill riva ner normer som begränsar och förtrycker människor. Alla ska behandlas lika oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning. Detta kan låta som förvirrade och tomma ord men Miljöpartiet har svar även på dessa svåra frågor.

Åsa Romson i ett grönt pridetåg.

Miljöpartiet vill bland annat skapa fler frizoner för HBTQ-personer som fritidsgårdar och andra särskilda träffplatser och utöka lagen om hets mot folkgrupp så den även innefattar alla HBTQ-personer.

De vill anpassa familjepolitiken så att den blir könsneutral och göra så att barn kan ha fler än två vårdnadshavare. De vill slopa 18-års gränsen för könsbyte och låta alla som flyr i världen på grund av sin sexuella läggning få en fristad i Sverige.

Men är verkligen all kärlek bra kärlek för Miljöpartiet? Nä, Gustav Fridolin var faktiskt något av en pionjär mot tidelag. Han lade ett förslag redan 2002 för ett förbud mot tidelag, vilket röstades ner. Något som Reinfeldtregeringen glädjande lyckades genomföra 2013. Denna fråga har dessvärre lyfts igen på senare år av det Liberala Ungdomsförbundet som vill göra det lagligt att äckla sig med djur igen.

Öppna gränser
Miljöpartiet har etablerat sig som det flyktingvänligaste partiet och de vill ha en värld utan gränser. Miljöpartiet anser att vi kan ta emot väldigt många flyktingar och deras mål är att fler ska komma till Sverige och att fler ska kunna stanna.

Men Miljöpartiet vill så mycket mer än så, de kämpar för fred och mänskliga rättigheter också. De vill inte ha något maxtak i asylmottagningen, behöver man skydd ska man få stanna och är man barn ska man få stanna ännu mer.

Vi minns nog alla när Åsa Romson, partiets före detta språkrör, grät under en presskonferens när gränskontrollerna återinfördes och asylpolitiken skärptes under hösten 2015. Detta vill man ändra på snarast så att Sverige kan återgå till en mer ”human flyktingpolitik” och fler invandrare ska kunna stanna.

Partiet vill även satsa pengar på asylmottagning och etablering så detta går snabbare. Uppehållstillstånd ska vara permanenta, det ska bli enklare att få hit sina familjer och fler som behöver skydd ska få stanna. Miljöpartiet vill även att arbetsvillkoren ska bli bättre i Sverige så ännu fler ska vilja komma hit och forska, studera och jobba – för ”människor är en resurs”.

Hur de tillämpar denna så kallade humana flyktingpolitik visade partiet när de hotade att lämna regeringen om inte de ”ensamkommande flyktingbarnen” fick stanna under hösten 2017. Denna form av demokratisk utpressning har Miljöpartiet använt sig av vid ett flertal tillfällen genom åren.

Redan 2005 ställde de sig på tvären i invandringsfrågan då de vägrade att budgetförhandla om de inte fick igenom en allmän flyktingamnesti. Nu senast ledde detta demokratiska grepp till att de så kallade barnen fick stanna i Sverige och Miljöpartiet stannade i regeringen.

Några av ”barnen” som fick stanna.

Miljöpartiet gav sig dock inte där, de spann vidare på denna framgång och la fram ett lagförslag som regeringen röstade igenom den 7 juni. Denna nya lag innebär att så kallade ensamkommande barn och unga ska kunna stanna och studera i Sverige under vissa omständigheter. Kan de sedan få jobb ska de beviljas permanent uppehållstillstånd.

En märklig detalj i den nya lagen är att detta ska gälla ”även om utlänningen inte kunnat nå upp till kravet på att göra sin identitet sannolik.” Just nu berör den nya lagen, som börjar gälla redan den 1 juli i år, 9000 afghaner som därigenom ges uppehållstillstånd för att kunna stanna i Sverige och studera.

Miljön
Miljöpolitik är givetvis också en hjärtefråga för Miljöpartiet. Man vill ha ett hållbart samhälle, man vill rädda skogar och hav och att vi ska leva mer miljövänligt och skydda djuren.

Hur kan vi då lösa dessa frågor med Miljöpartiets hjälp? Kort sagt med mycket piska och väldigt lite morot. Genom att utveckla samhället med hjälp av förbud, straff och beskattning tillsammans med en fördelning av jordens resurser ”rättvist” skapar vi en bättre och miljövänlig värld. Bort med ohållbara prylar och öka miljömärkningen i butikerna. Gör farliga saker olagliga och rädda den biologiska mångfalden.

Använd skatter för att öka energieffektiviseringen och förnybar energi. Skärp straffen och öka kontrollen för att minska miljöutsläppen och överfiskningen. Miljöpartiet vill ha smartare produktionskedjor med mer reparationer, minskat svinn, återanvändning och återvinning. Miljöpartiet vill även att Sverige ska bli det första fossilfria välfärdslandet.

Hur tänker Miljöpartiet vinna valet?
Inför valet 2018 ligger Miljöpartiet väldigt nära riksdagsspärren enligt opinionsundersökningarna. De senaste undersökningarna från maj i år visade flera på siffror under 4%. Inizio 3,9%, Skop 3,5%, och Yougov 3,6% mot Demoskop och Sentio som visade de högsta siffrorna på 4,4%. Medelvärdet hamnade på 4,07%.

Det är nog ologiskt att tro att de ska ”vinna” något val så frågan handlar snarare om ifall de kommer att lyckas hålla sig kvar i riksdagen överhuvudtaget. Hur de tänker hålla sig kvar prioriterar de iallafall i följande sex punkter:

*Höjd flygskatt och större satsning på höghastighetståg.
*Minskad normal arbetstid och ge folk mer kontroll över sin arbetstid.
*Rätt till familjeåterförening och permanenta uppehållstillstånd.
*Stoppa spridning av plast och gifter i hav och vatten.
*Skatt på importerat kött som innehåller mycket antibiotika.
*Gå mot en köfri barn och ungdomspsykiatri.

Var väldigt uppmärksam så du inte råkar lägga en av dessa i dina valkuvert!

Skandaler och andra pinsamheter
Svensk politik är som bekant fylld av intriger och pinsamheter och Miljöpartiet ligger i framkant även då det gäller detta. Låt oss avslutningsvis titta lite närmare på Sveriges gröna immigrationsparti och händelserna de nog helst vill att vi ska glömma.

Vi kan börja med skandalerna kring bostadsminister Mehmet Kaplan. Kaplan fick avgå efter sina kontakter med ljusskygga islamister. Han firade bland annat ramadan med Ilhan Senturk från de ultranationalistiska Grå vargarna från Turkiet och umgicks med anhängare till den svenska falangen av Milli Görus, en av Europas största islamistiska organisationer.

Mehmet Kaplan. Foto: Joakim Berndes (cc-by-sa-2.0).

När Kaplan jämförde Israels Palestinapolitik med Tysklands politik på 30-talet var avgången ett faktum. Men Kaplan tänkte inte avsluta sin politiska karriär så enkelt, han krävde att få dubbel ersättning från Statens tjänstepensionsverk. Han tyckte helt enkelt han var värd en dubbel fallskärm.

Detta drog han tack och lov tillbaka förra sommaren. När Gustav Fridolin fick frågan om vändorna kring Kaplan i SVTs Godmorgon Sverige, svarade han smått överraskande att han ”tror på Kaplans värderingar” men att Kaplan ”klarade inte av rollen som statsråd”.

Gustav Fridolin ”tror på Kaplans värderingar”.

Nästa gupp på vägen för det invandringsvurmande Miljöpartiet kom när Yasri Khan, kandidat till partiets styrelse, vägrade skaka hand med en kvinnlig TV-reporter. Enligt Khan är han uppfostrad i att fysisk beröring med det motsatta könet är väldigt intimt. Khan har också försvarat sitt handlande med ”Min integritet går före andras rätt att röra min kropp”.

När Fridolin får frågan om Khans uppförande i samma SVT-intervju som ovan svarade han att han visste att Khan inte skakar hand med kvinnor men hade inte förstått hur kränkande många kvinnor upplevde detta. Fridolin fortsatte med att säga att Miljöpartiet är ett feministiskt parti och att män och kvinnor ska behandlas lika.

”Min integritet går före andras rätt att röra min kropp.”

Hur man behandlar män och kvinnor lika i Miljöpartiet stannar dessvärre inte vid importerade uppfostringar kring beröringar. Under självaste MeToo-kampanjen uppdagades det att Stefan Nilsson stoppat tungan i munnen på en partikollegas bebis 2014.

Detta polisanmäldes men lades ner trots att flera personer inom partiet säger att kvinnan är trovärdig. Det skulle senare visa sig att Stefan Nilsson tagit sig friheter i över 10 år med partiets kvinnor enligt ett tjugotal vittnen som Dagens Nyheter påstår sig ha talat med.

Man kan undra om Gustav Fridolin även visste om detta men inte förstod att det kunde vara kränkande för kvinnor och om han tror på Nilssons värderingar också. Nilsson avgick och är just nu politisk vilde men säger sig fortsätta rösta med Miljöpartiet.

Stefan Nilsson, Miljöpartiets #MeToo-kändis.

Sen när det kommer till miljöbiten minns vi nog alla Åsa Romson som målade sin husbåt med en förbjuden målarfärg. Samma båt värms upp med en oljepanna och Romson medger att de släpper ut gråvatten, det vill säga, disk, tvätt och badvatten, i Östersjön och bidrar därmed till algblomningen som Miljöpartiet säger sig kämpa emot.

Vidare tappade Romson sitt förtroende ytterligare efter en mängd komiska utspel och mindre genomtänkta ordval som att ”alla som åker tunnelbana är svenskar”. Hon kallade romer för zigenare och jämförde flyktingar som drunknar på Medelhavet med Auschwitz.

När hon kallade terrorattackerna den elfte september i USA för ”elfte september olyckorna” var avgångskraven ett faktum. Men Romson avgick enligt många ändå med flaggan i topp och säger sig vilja fortsätta med sitt miljöarbete.

Alla som åker tunnelbana är svenskar.

Som avslutning har vi Pernilla Stålhammar som anklagat partiet för att ha olämpliga ryska kontakter och fick avgå efter att anklagat partiledningens agerande för ett nationellt säkerhetshot.

SÄPO säger att de inte har funnit någon grund till anklagelserna men att de alltid tar liknande uppgifter på största allvar. Fast när det gäller riksdagsledamöter som har haft förhållanden med varandra kanske uppgifterna om nationella säkerhetshot bör tas med en nypa salt.

Svenska Hollywoodfruar? Nä, Miljöpartiets intriger i partitoppen med Pernilla Stålhammar.

Oavsett om man är intresserad av känslopolitik och handhjärtan eller politiska intriger bjuder Sveriges miljöparti på väldigt mycket. Vem behöver Svenska Hollywoodfruar, Paradise Hotel, eller Farmen på TV när man har denna skandalfabrik i riksdagen?

Källor:
Miljöpartiet de gröna
Regeringskansliet


  • Publicerad:
    2018-07-28 07:00