HOMOLOBBYN. Barnläkaren Michelle Cretella, president för American College of Pediatricians, varnar samhället för HBTQP-rörelsens agenda mot barn.

I en film på Youtube riktar Dr. Michelle Cretella hård kritik mot HBTQP-rörelsens hjärntvätt mot barn. Läkaren pekar bland annat på det faktum att homolobbyn hjärntvättar småbarn till att bli könsförvirrade för att därefter uppmuntra dessa till att genomföra ett ”könsbyte” och gärna då de fortfarande är barn och tydligt könsförvirrade. Dr.Cretella varnar samhället mot de uppenbara lögnerna som homolobbyn berättar för barn, den könsfrustration som uppmuntras hos barn samt den fara som barnen utsätts för och hon konstaterar att detta är grov barnmisshandel i homolobbyns regi.

Se klippet nedanför:


  • Publicerad:
    2018-08-09 12:20