INRIKES. Folkhälsomyndigheten har blivit tilldelad 1,6 miljoner kronor för att undersöka så kallade transpersoners livsvillkor. Tanken är att man ska ta reda på varför psykisk ohälsa och självmordstankar är så vanligt inom gruppen.

Den psykiska ohälsan bland personer som tror att de tillhör ett annat kön är så utbredd att regeringen nu vill göra en utredning om deras livsvillkor. Till ändamålet har man avsatt 1,6 miljoner kronor, öronmärkta till Folkhälsomyndigheten.

— Unga transpersoner är en grupp där självmordsbenägenheten har ökat särskilt tydligt, så kan vi inte ha det. Vi behöver göra riktade insatser, förklarar socialminister Annika Strandhäll (S) i en kommentar.

En del av pengarna ska också gå till icke-vinstdrivande organisationer som arbetar med psykisk ohälsa så att dessa kan hjälpa könsförvirrade personer att inte begå självmord.

Folkhälsomyndigheten och Karolinska institutet gjorde nyligen en undersökning bland så kallade transpersoner som visar att 60 procent i åldrarna 15-19 år någon gång under det senaste året övervägt att ta sitt liv och 40 procent har gjort ett allvarligt försök.

Samtidigt kan man konstatera en konstant ökning av antalet könsförvirrade personer i Sverige. Astrid Lindgrens barnsjukhus, som genomför så kallade könsutredningar på unga, har rapporterat att antalet undersökningar nu ökar med cirka 100 procent årligen. Enligt Socialstyrelsen har ökningen bland unga som diagnosticeras med könsdysfori ökat med 700 procent på bara tio år.

Källa:
Transpersoners livsvillkor i ny studie


  • Publicerad:
    2017-10-16 12:30