KULTURMARXISM. Svenska kyrkan har sedan länge börjat välsigna och viga så kallade samkönade par. Nu föreslår en präst i kyrkomötet att man även ska införa en välsignelseakt vid skilsmässor och förslaget ska nu debatteras i kyrkans högsta beslutande organ.

Skilsmässa innebär ofta att en familj splittras, något som Svenska kyrkan nu kan komma att börja ”välsigna”.

2006 införde Svenska kyrkan en officiell ”välsignelseakt” för homopar. Tre år senare beslutade kyrkomötet om att även börja viga samkönade par, strax efter att Sveriges riksdag klubbade igenom den så kallade könsneutrala äktenskapslagstiftningen i maj 2009.

Nu kan Svenska kyrkan även komma att införa en välsignelseakt för skilsmässa. Åtminstone om prästen och centerpartisten Sten Elmberg får som han vill.

Till kyrkomötet, vilket är Svenska kyrkans högsta beslutande organ, har han lagt fram en motion om att man ska ta fram en särskild ”välsignelseakt” som ska användas när familjer splittras.

— Man samtalar, man tänder ljus, man inser att det är något nytt som börjar, sa Elmberg i en debatt i P1 morgon nyligen enligt tidningen Dagen.

Elmberg anser också att det vore lämpligt om den kyrkliga riten utformades så att även de drabbade barnen kan närvara när deras föräldrars skilsmässa ska välsignas av kyrkan.

Idag lever var fjärde barn med skilda föräldrar, vilket är en ökning med 15 procent sedan 1970-talet. I storstäderna är motsvarande siffra var tredje barn. Enligt forskning har barn till separerade föräldrar ett märkbart sämre psykiskt mående än dem som träffar båda föräldrar regelbundet.

Kyrkomötet kommer att behandla Elmbergs motion om en kyrklig rit för skilsmässa i november.

Källa:
Prästen Sten Elmberg vill ha en välsignelseakt för skilsmässa
Statistik över skilsmässor


  • Publicerad:
    2017-10-05 18:45