INRIKES. Svenska kristna är delade i frågan om skäggbarn från Afghanistan vilket framkommit under kyrkomötet i Uppsala.

Svenska kyrkan förknippas av många med en svenskfientlig och massinvandringskramande verksamhet. Bland annat engagerar sig kyrkan med att ”ta hand” om invandrade skäggbarn från till exempel Afghanistan. I dagsläget försöker de dessutom påverka Socialdemokraterna till en ännu mer invasionsvänlig politik.

En bild och ett budskap som många förknippar med Svenska kyrkan. Det finns dock de som har en annan uppfattning.

Trots detta finns det ett visst motstånd från svenska kristna, vilket veckans kyrkomöte i Uppsala visat på. På frågan om Svenska kyrkan ska verka för amnesti och utvisningsstopp till Afghanistan gav nämligen Frimodig kyrkas Dag Sandahl sin syn på saken:

— Det går varje vecka fullastade plan med semesterfirande personer till Kabul, påpekade Sandahl som alltså menade att Afghanistan är tillräckligt säkert för att skicka hem de lycksökare som fått avslag på sina asylansökningar.

Fredrik Modéus, biskop i Växjö stift, blev upprörd av detta och menade att Afghanistan är ”ett helvete på jorden” varför afghanerna borde få stanna i Sverige. Det faktum att detta skulle göra Sverige mer likt ”ett helvete på jorden” – alltså Afghanistan – verkar inte ha nått Modéus tankeverksamhet.

— Moralistiskt känsloengagemang är en sak, men hur är det egentligen, replikerade Sandahl som tros förlora striden om Svenska kyrkans inriktning gällande skäggbarnen när omröstningen i frågan äger rum under onsdagen.

Källa:
Ensamkommande unga i fokus på kyrkomötet


  • Publicerad:
    2017-11-20 20:10