KULTURMARXISM. Präster i Finland har klargjort att äktenskapet bör vara ett förbund mellan en man och en kvinna, precis som Gud bestämt. Kyrkoherden i Larsmo befarar att det med tiden kommer att bli svårare att jobba inom kyrkan för de präster som står fast vid det som kyrkan alltid har trott på.

45 präster i Finland har i en insändare till bland annat HBL skrivit om att äktenskapet bör förbli ett förbund mellan en man och en kvinna.

Så här skriver prästerna:

Eftersom Bibeln ska vara grund för kyrkans tro bör kyrkan stå fast vid sin nuvarande äktenskapssyn även när samhället slår in på en annan väg […] vi vill stå för det som varit kyrkans lära från början och kan därför inte i något skede börja viga eller välsigna samkönade par oberoende av vilka beslut vår kyrka kommer att fatta.

Borgå stifts biskop Björn Vikström skulle däremot gärna öppna för äktenskap mellan homosexuella. Han har tidigare sagt att man utifrån Bibeln och kyrkans tradition kan komma fram till att äktenskapet också kan vara ett förhållande mellan två personer av samma kön.

Vidare har han sagt att det samtidigt är en trovärdighetsfråga för kyrkan och frågar sig om kyrkan tar människors ”längtan och kärlek” på allvar, eller om man istället försöker pressa in människor i ett dogmatiskt schema och tvinga dem att ändra sig om de inte passar in där. Något han anser att har varit ett ”tragiskt drag” i hur kyrkan har förhållit sig till de homosexuella, som han också menar att man borde ta avstånd från.

Biskopen har har dock sagt att han inte vill tvinga någon att viga homopar mot sin vilja. Varför homosexuella ens skulle vilja vigas av präster som tycker att de är syndiga, är lite oklart enligt biskopen

Max-Olav Lassila, kyrkoherde i Larsmo, är rädd att det med tiden kommer att bli svårare att verka inom kyrkan för de präster som står fast vid det som kyrkan alltid har trott.

Enligt Vasabladet är majoriteten av de 45 prästerna verksamma i Österbotten.

I samband med att Svenska kyrkan införde en officiell ”välsignelseakt” av homopar 2005 skrev hundratals präster på ett upprop i protest. Samma sak skedde då Svenska kyrkan 2009 införde samkönade äktenskap. Då utlovades att enskilda präster inte skulle behöva viga homopar mot sin vilja. Men idag har allt fler av de politiska partier som styr kyrkan börjat tala om att ta bort samvetsklausulen och införa så kallad vigselplikt, ungefär på samma sätt som man hanterade samvetsklausulen rörande kvinnliga präster.

Källa:
45 präster vill inte viga homosexuella
Prästerna som vägrar viga homopar
Krav på vigselplikt delar prästerna


  • Publicerad:
    2017-11-29 13:00