FOLKHÄLSA. I 2018 års nationella folkhälsoenkät har självrapporterade fall av ångest, ängslan och oro ökat bland unga kvinnor i synnerhet jämfört med året innan.

Enligt en ny undersökning från Folkhälsomyndigheten uppger 70 procent av Sveriges befolkning att de har god hälsa överlag. Det är dock fler som uppger att de lider av psykisk ohälsa och detta är vanligast bland unga kvinnor.

Bland kvinnor i åldrarna 16-24 ökade andelen som sade sig vara drabbade av ångest, ängslan eller oro från 54 procent 2016 till 65 procent 2018.

En genomgående trend i rapporten är att personer med förgymnasial utbildning oftare lider av ohälsa än personer med eftergymnasial utbildning. Dessa skillnader har även noterats i tidigare folkhälsorapporter.

En positiv sak man kan utröna i folkhälsoenkäten är att den dagliga rökningen fortsätter att minska med ett par procentenheter jämfört med förra årets undersökning. Idag uppger 7 procent av befolkning att de röker dagligen. Dock har andelen som anger att de lider av fetma ökat något till 16 procent.

Samtidigt har riskkonsumtion av alkohol minskat bland yngre personer, men ökat bland äldre.

I denna undersökning har urvalet bestått av 40 000 personer i åldrarna 16-84 år, där boende i 16 av 21 landsting har deltagit i undersökningen.

Dessa problem med folkhälsan har även tagits upp i avsnitt 23 av Ledarperspektiv. I avsnittet noteras det faktum att ohälsa bland folket ökar och att antidepressiva mediciner skrivs ut åt folket i allt högre utsträckning, inklusive till barn i åldrarna 4-9. Många olika orsaker till denna ohälsa radas upp och botemedlet är nationalsocialism och kampen för vårt folks överlevnad.

Listen to ”Ledarperspektiv #23: Varför mår folket så dåligt? Att bota depression med nationalsocialism som medicin” on Spreaker.

Källa:
Så mår Sveriges befolkning – ny statistik om folkhälsan 2018


  • Publicerad:
    2018-12-16 22:00