INRIKES. Stockholms läns landsting (SLL) storsatsar nu på att utbilda ungdomar i Stockholm om psykisk ohälsa samt informera dem om hur de själva kan förebygga, och vart man kan söka hjälp för självmordstankar.

Antalet självmord och den psykiska ohälsan i form av till exempel ångest och självmordstankar ökar bland ungdomar i Stockholm. Av den orsaken vill Stockholms läns landsting (SLL) storsatsa på att förhindra självmordstankar, ångest och social oro genom att utbilda huvudstadens ungdomar om psykisk ohälsa och hur de själva kan förhindra det.

Satsningen kommer att riktas mot ungdomar i årskurs 7 och 8 och ska genomföras av personal från Karolinska institutet och NASP (Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa).

SLL:s satsning på att förebygga psykisk ohälsa och minska självmordsförsöken beräknas kosta drygt 15 miljoner kronor och kommer att sträcka sig över en tidsperiod på tre år. Alla skolor i Stockholms län kommer erbjudas utbildningarna som förväntas börja någon gång under nästa år.

Källa:
Så vill politikerna minska ungas självmord


  • Publicerad:
    2015-07-28 22:35