HÄLSA. Den åländska polisen har märkt att psykisk ohälsa blivit vanligare bland unga. Den senaste tiden har polisen fått in minst en anmälan om dagen där en anhörig uttryckt oro över någon närstående med psykisk ohälsa.

Enligt den åländska polisen har psykisk ohälsa blivit vanligare och att det för det mesta rör sig om unga. Äldre konstapel Jan Johansson vid Ålandspolisen säger att det är svårt att säga vad ökningen beror på men att de märkt att psykisk ohälsa går ner allt mer i åldrarna. Den senaste tiden har det kommit in åtminstone en anmälan om dagen där någon anhörig uttryckt akut oro för någon i dess närhet.

— I och med att det ofta handlar om akuta situationer som uppstår nattetid så ringer man 112 och då är det vi på polisen som rycker ut, säger Johansson.

Hos Rädda barnen på Åland har man märkt en stor ökning gällande barnskyddsanmälningar och oftast handlar dessa anmälningar om just psykisk ohälsa i någon form. Janina Björni från Rädda barnen säger att det är ett faktum att psykisk ohälsa bland barn och unga ökar och har ökat under flera år i hela Norden. Gällande bemötande av människor med psykisk ohälsa säger hon att om personen har klarat av att berätta om sin ohälsa så är det jätteviktigt att den som anförtros informationen agerar för att hjälpa på ett eller annat sätt.

Källa:
Psykisk ohälsa bland unga ökar på Åland


  • Publicerad:
    2017-10-21 07:00