YTTRANDEFRIHET. Svenska Yles chef för kvalitetskontroll och publikdialog Jonas Jungar förklarar deras moderering av kommentarerna eftersom de nästan dagligen får kritik för att godtyckligt refusera kommentarer.

Svenska Yles Jonas Jungar.

Jonas Jungar, som är chef för kvalitetskontroll och publikdialog vid Svenska Yle, påminner i en artikel om kommentarspolicyn eftersom moderingen av kommentarerna ständigt väcker kritik. Kommentarer i den här stilen kommer in mer eller mindre dagligen till Svenska Yle.

Jag skrev inget osakligt, men ändå har min kommentar refuserats.

[…]

Ni är helt tydligt en bunt rödgröna feminister som väljer vilka åsikter som är politiskt korrekta.

[…]

Svenska Yle idkar åsiktsförtryck genom att godkänna bara sådant som stöder er egen agenda.

Många läsare uppfattar att Yle ibland ignorerar kommentarer även om man uttryckt sig korrekt.

Jungar medger att man ibland refuserar sakliga kommentarer, men inte av de orsaker som kritikerna tror. Han menar att hård moderering är ett pris man får betala för rätten till anonymitet. Vidare säger han att alla har rätt till en anonym åsikt, men inte att få den publicerad. Svenska Yle tillåter folk att kommentera anonymt, eftersom att de är övertygade om att anonymiteten trots allt har ett värde, åtminstone i Svenskfinland där kretsarna är små. Annars skulle endast de vana debattörerna som skriver under eget namn höras i den finlandssvenska offentligheten menar, Jungar.

Den hårda modereringen förklaras med att de försöker se till att debatten blir så ”varierande, meningsfull och välkomnande som möjligt.”

— Märkväl: en debatt där både de som skriver och de som läser känner sig hemma. En tjänst för alla, säger Jungar.

Att Svenska Yle skulle motivera enskilda modereringsbeslut (ett krav som ofta framförs) ska dock vara en praktisk omöjlighet på grund av resursbrist enligt Jungar.

Jungar medger även att Svenska Yle tar sig rätten att bestämma vad som är en “bra” debatt.

Förhandsmodereringen sker manuellt vilket betyder att någon måste fatta besluten, men enligt Jungar sker det inte enligt någon förutbestämd agenda eller enligt personliga preferenser, utan med utgångspunkt i kommentarspolicyn.

Jungar förnekar med bestämdhet ”denna seglivade uppfattning om att vi aktivt skulle driva en världsåskådning där vissa åsikter är acceptabla och andra bannlysta” och menar istället att det handlar om att ”främja en respektfull debatt”.

Finska polisstyrelsen anammade som bekant nyligen en policy där vissa åsikter som framförs anses bryta mot ”god sed” och därmed måste förbjudas. Frågan är om inte den statliga median i Finland i själva verket har anammat ett liknande tankesätt, då kommentarer trots allt raderas även om dessa endast innehåller information som är helt sann och riktig.

Källa:
Jonas Jungar: Om kommentarerna här på Svenska.yle.fi


  • Publicerad:
    2017-10-22 20:45