HÄLSA. Gravida kvinnor, som överväger att äta antidepressiva medel under sin graviditet, bör ta del av en färsk undersökning från Aarhus Universitet som visar att dessa preparat ökar risken för barnet att få psykiska problem senare i livet.

En färsk studie från Aarhus Universitet visar att gravida kvinnor som äter antidepressiva preparat riskerar att barnet ska få psykiska problem senare i livet.

I studien, där nästan en miljon barn undersöktes, delades barnen in i fyra grupper beroende på deras mödrars användande av antidepressiva innan, såväl som under graviditeten.

I den första gruppen hade fostren inte alls utsatts för antidepressiva, medan mödrarna i den andra tagit antidepressiva innan, men inte efter de blivit gravida.

Mödrarna i grupp tre hade tagit antidepressiva både innan och efter de blivit gravida, medan grupp fyra var sammansatt av barn vars mödrar börjat ta antidepressiva först under graviditeten.

Man fann att nästan dubbelt så många barn ur grupp fyra diagnostiserats för psykiatriska störningar jämfört med grupp ett, 14,5 procent mot 8 procent. Motsvarande för grupp två var 11,5 procent och för grupp tre 13, 6 procent.

Forskarna tog även i beaktande att, utöver påverkan från antidepressiva medel i livmodern, viss ärftlighet också kunnat inverka på vilka som senare diagnostiserats.

Man fann i enlighet med detta också en ökning av diagnoser för autism, depression, adhd och ångest i de fall där mödrarna även själva tidigare hade diagnostiserats för dessa tillstånd, men bedömde att användandet av antidepressiva medel ytterligare ökat risken för dessa barn att diagnostiseras.

Enligt studien som publicerades i The British Medical Journal (BMJ), kan kemiska preparat som SSRI tränga genom placentabarriären i moderkakan och påverka fostrets hjärnutveckling.

En annan studie, utförd av Helsinki University Children’s Hospital 2016, visar att intag av SSRI under graviditet haft negativa effekter på barns hjärnkemi. Samtidigt påvisar en annan studie som publicerats i The Journal of the American Medical Association Pediatrics (JAMA), att kvinnor som tog SSRI under andra eller tredje graviditetsmånaden löpte dubbelt så stor risk att föda barn med autism.

Men inte nog med det. Forskare på McMaster University i Ontario Canada har funnit samband mellan användande av antidepressiva medel och diabetes, samt även kopplingar till fetma och ämnesomsättningsstörningar som fettlever.

Dessutom visar en dansk studie att kvinnor som tog SSRI under graviditeten hade dubbelt så hög risk, jämfört med de som inte intog SSRI, att få förtidigt födda (prematura) barn.

Nyligen har även en annan studie, utförd av The Icahn School of Medicine at Mount Sinai, påvisat att barn till mödrar som tagit antidepressiva under graviditeten löpte dubbelt så stor risk att senare i livet utveckla intellektuella funktionsnedsättningar.

Säkrare tips för att handskas med depression under graviditet

Det är ganska uppenbart att det inte är någon bra ide att ta antidepressiva medel under graviditeten och för många kvinnor som har besvär av depressioner, kan hormonella förändringar under graviditeten göra att dessa besvär förvärras.

Det finns definitivt andra metoder som kvinnor kan använda sig av utan att riskera barnets fysiska och mentala hälsa. Man har t.ex. i en studie vid Johns Hopkins University, funnit att meditation kan vara lika verksamt som antidepressiva. Även att tillbringa tid och vistas ute i naturen har visat sig kunna hjälpa mot depression, en del kan få lindring genom yogaövningar och andra mår bättre av regelbunden motion.

Att vänta barn är en spännande tid där problem som depression, ångest och stress verkligen kan inverka negativt på förväntningar och förberedelser.

Hur frestande det än kan vara att knapra i sig piller och på så vis försöka få lindring, är det av vikt att hålla i minnet att pillren kan äventyra ditt barns framtida hälsa.

Källor:
Using antidepressants during pregnancy may affect your child’s mental health
Taking antidepressants during pregnancy adversely affects babies’ brain chemistry, finds study
Antidepressant drugs are murdering babies before they’re even born: SSRIs cause birth defects, miscarriages and complications
Taking antidepressants during pregnancy almost DOUBLES the risk of mental retardation in children


  • Publicerad:
    2017-09-19 08:30