HÄLSA. Läkemedelsbolagen vill öka sin vinst genom att få läkare att skriva ut statiner till gamla människor mot deras kolesterolvärde. Men detta kan komma att leda till en kraftig ökning av diabetes, demens och Alzheimers.

Foto: Michal Jarmoluk (CC Public Domain).

Lars Bern, som är svensk teknologie doktor, företagsledare, författare och samhällsdebattör skriver på bloggen Antropocene att de stora läkemedelsbolagen vill öka sin ekonomiska vinst genom att se till att läkare skriver ut statiner till gamla människor för att bekämpa deras kolesterolvärde. Detta är ett hänsynslöst sätt att exploatera gamla människor, och kommer att leda till en kraftig ökning” av demens- och Alzheimersjuklighet, menar Bern.

Han skriver vidare att ägare och ledare inom globala läkemedelsbolag är djupt oroade för sin avkastning. Sedan 2011 sjunker försäljningen för deras oerhört inkomstbringande statinpiller. Statistik visar att försäljningsnedgången är påtaglig, trots att branschen hade tvärsäkra förväntningar om fortsatt ökad försäljning.

Bern är säker på att läkemedelsbolagen ”inte kommer att sky fusk och bedrägerier för att försvara sin guldkalv”.

Den 10 januari proklamerade flera aktörer inom de stora massmediebolagen, som enligt Bern kontrolleras av samma kretsar som äger de stora läkemedelsbolagen, ett nytt enligt honom manipulerat forskningsresultat. Resultatet påstås visa att högt kolesterolvärde kulle vara en hälsorisk för äldre människor. Detta går tvärt emot flera tidigare resultat som han hänvisar till.

Bern är kritiskt inställd till läkarkåren som har anammat läkemedelsbolagens marknadsföring av preparaten, i tron att man med nämnda statiner kan förlänga patienternas liv. Därför konsumerar idag hundratals miljoner patienter över hela världen statiner. Preparaten förutspåddes tills nyligen ha en fortsatt enorm kommersiell utvecklingspotential. Detta trots att studier under senare år inte visar på någon signifikant effekt på överlevnaden. Däremot rapporteras ett flertal allvarliga biverkningar från statinanvändandet. Den allvarligaste av dem är att risken att utveckla diabetes typ 2 ökar med hela 46 procent, rapporterar Bern.

Hjärt-Lungfonden har nu startat en omfattande kampanj för statinförskrivning under återstoden av gamla patienters liv, trots att man utifrån forskning kan befara att det är farligt för patienten. Blir kampanjen lyckad kan vi räkna med en snabbt ökande demens- och Alzheimersjuklighet, skriver Bern. Anledningen är att våra hjärnor i stor utsträckning är uppbyggda av kolesterol. Minskar man på kolesterolet i blodet ökar risken för degeneration av hjärnan, menar kritikerna. De gamla patienterna kanske inte dör i förtid, men de blir garanterat institutionaliserade tidigare, eftersom de blir förvirrade och får svårare att röra sig, varnar Bern. Han menar att livskvaliteten för de äldre blir urusel och att vårdkostnaderna kommer att stiga markant.

Bern ingår själv i stiftelsen Svenska Dagbladet som är minoritetsdelägare i mediepublikationen med samma namn. Majoritetsägare är den judiska Schibstedkoncernen, varför man kan anta att han vet vad talar om även beträffande kopplingarna mellan läkemedelsindustrin och bolagsmassmedia.

Lars Berns hela text med referenser till forskningsstudier finns att läsa på Antropocene.


  • Publicerad:
    2018-01-17 08:00