INRIKES. En pojkes epilepsianfall slutade efter 14 år då en viss typ av medicinering avslutades på föräldrarnas begäran.

Pojken felmedicinerades i 14 år.

I fjorton år medicinerades en pojke från Kronoberg för en form av epilepsi. Under åren har han medicinerats med ett stort antal läkemedel utan framgång.

Då pojkens tillstånd bara försämrades krävde hans föräldrar att en genstudie skulle utföras på pojken, varefter man avslutade en viss typ av medicinering. När medicinen togs bort från pojkens dagliga dos försvann epilepsianfallen.

Då pojken tydligt felmedicinerats under åratal valde hans föräldrar att anmäla pojkens läkare från Växjö och Lund. Inspektionen för vård och omsorg anser dock att läkarnas fleråriga misstag är rimligt och att deras beslut följt gällande lagar och föreskrifter.

Tack vare att pojkens föräldrar stått på sig mår deras nu tonåriga son bra igen.

Källa:
Pojke fick fel medicin i 14 år

Relaterade artiklar:
INSÄNDARE: Folkgemenskap är bästa medicinen
Fisk påverkas av medicinutsläpp


  • Publicerad:
    2017-11-18 16:00