NARKOTIKA. Det utbredda missbruket av heroin och andra opioider ökar drastiskt i USA. Detta har lett till att drygt 52 000 personer dog av drogöverdos under förra året, vilket kan jämföras med cirka 37 000 dödsfall relaterade till skjutvapen.

Allt fler dör i USA i missbruk av narkotikaklassade läkemedel.

Allt fler amerikaner dör i missbruk av narkotikaklassade läkemedel.

FAKTA: Opioider

Opioider är ett samlingsnamn för en grupp substanser med morfinliknande effekt. De kan delas in i tre huvudkategorier: opiater (som utvinns ur opiumvallmo), semisyntetiska och syntetiska opioider. Substanserna används ofta inom sjukvården för smärtlindring men kan också ge en stark eufori och är väldigt beroendeframkallande, varför missbruk av substanserna är vanligt. Exempel på opioider är heroin, morfin, kodein, tramadol, fentanyl och oxycontin.
Källa: Wikipedia

I USA har det sedan en tid pågått en opioid-epidemi då missbruket av både heroin men framförallt opioidbaserade läkemedel såsom oxycontin blivit allt vanligare.

Detta har lett till en radikal ökning av dödsfall som är relaterade till missbruk. Enligt en nyligen publicerad undersökning som jämför dödsfall så dog 12 989 personer av heroinöverdos under 2015. Detta är en ökning med 23 procent från föregående år.

När det gäller syntetiska opioider såsom fentanyl var motsvarande ökning 73 procent med 9 580 dödsfall under 2015. Det största antalet dödsfall från opioidmissbruk under 2015 rörde dock narkotikaklassade läkemedel såsom oxycontin och vicodin som dödade 17 536 människor.

Totalt dog 52 404 personer av överdoser under 2015, vilket är att jämföra med 36 252 dödsfall genom skjutvapen (inklusive mord och självmord) samt 37 757 trafikrelaterade dödsfall.

De dödliga opioidmissbruket är även en bevisad starkt bidragande faktor till att fler vita dör än föds i 17 amerikanska delstater.

I regel används dessa starka opioider som läkemedel endast under kortare perioder för att behandla akut smärta. Efter ett aggressivt lobbyarbete bland läkemedelsbolagen i USA, som innefattat både reklamkampanjer, ”vetenskapliga” rapporter och bearbetning av läkare, blev det dock under 2000-talet allt vanligare att amerikanska läkare skrev ut dessa preparat även för mildare smärta och för långtidsbehandling.

Under 2010 stod den amerikanska befolkningen, som utgör 5 procent av världens befolkning, för 99 procent av världens konsumtion av hydrokodon (Vicodin), 80 procent av konsumtionen av oxycodon (Oxycontin) och 65 procent av konsumtionen av hydromorfin (Dilaudid).

Källor:
Drug Overdoses Now Kill More Americans Than Guns
Who Is Responsible for the Pain-Pill Epidemic?
White deaths exceed births in 17 states, a new record


  • Publicerad:
    2016-12-12 16:10