NARKOTIKA. Veckans brott gjorde i oktober 2019 en undersökning som visar att stockholmare i det undersökta området tar droger för 30 miljoner i veckan. Analysen av avloppsvattnet visade de högsta halterna av drogrester sedan mätningar startade i Sverige.

Genrebild. Foto: Pixabay.

Enligt en undersökning som gjordes av Veckans brott så knarkar stockholmare i det område som undersöktes för 30 miljoner i veckan. Undersökningen skedde genom att avloppsvatten från de centrala och södra delarna av Stockholm drogtestades under sju dagar i oktober 2019.

Resultatet var skrämmande och visade att stockholmarna i det testade området tillsammans rökte nästan 1,8 miljoner doser cannabis, snortade 33 670 ”linor” kokain och tog mer än 451 000 doser amfetamin på en vecka.

Avloppsvatten från området där 850 000 personer bor – och fler vistas – analyserades dagligen av det statliga forskningsinstitutet RISE på jakt efter drogrester.

— Analyssvaren visade de högsta halterna som vi har sett sedan vi började mäta i Sverige, berättade Johan Lindberg kemist och gruppchef på RISE.

Totalt ska det ha rört sig om 223,5 kg cannabis, 3,4 kilo kokain och 13,5 kilo amfetamin. Den största inkomsten fick langarna från cannabisen som var värd runt 24,6 miljoner kronor. Kokainet och amfetaminet var värt runt tre miljoner kronor vardera.

Den veckodag då det användes mest droger i området var under tisdagen. Man kunde även se att under veckodagarna användes mer cannabis än under helgen, då istället kokainintaget ökade till det dubbla.

— Det är ett av de mest tillförlitliga proven man kan göra för att få veta hur drogvanorna ser ut och borde genomföras över tid i Sveriges största städer för att kartlägga hur mycket knark som finns i omlopp, menar Lindberg.

Källa:
Undersökning visar: Stockholmare köper droger för 30 miljoner i veckan


  • Publicerad:
    2019-12-14 22:55