NARKOTIKA. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning släppte nyligen en rapport från studien Vanor och konsekvenser. Där framgår det att svenskarnas användning av cannabis ökat kraftigt.

Under 2017 hade 3,6 procent av befolkningen över 17 år använt cannabis. 2013 var andelen av befolkningen 2,5 procent.
Det motsvarar ungefär 364 000 personer under 2017 och 241 000 personer under 2013.

Det framgick också att cannabisanvändning var vanligare bland män. Ungefär var tjugonde man och var fyrtionde kvinna hade använt cannabis.
Hos män i åldersgruppen 17-29 var andelen som använt cannabis 12,3 procent under 2017.

— Givet de hälsorisker och risker för beroende som är förknippade med sådan användning, är detta en oroväckande hög siffra, säger Mats Ramstedt, forskningsansvarig på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

I undersökningen ställdes frågor om olika droger såsom alkohol, narkotika och tobak och även om dess negativa konsekvenser. 15 551 personer deltog 2013 och 11 514 personer deltog 2017.

Källa:
Negativa konsekvenser av alkohol, narkotika och tobak


  • Publicerad:
    2018-08-21 15:00