NORDEN. I ett försök att minska antalet drogöverdoser i landet planerar Norge att börja ge missbrukare gratis heroin.

Norge planerar att börja ge ut gratis heroin till drogmissbrukare för att minska de ökande överdoserna i landet. Detta efter att regeringen eftersökt åtgärder för att öka ”livskvaliteten” hos drogmissbrukare.

”Vi hoppas att det här initiativet ska leda till bättre livskvalitet för de missbrukare som idag är utom räckhåll för de nuvarande hjälpprogrammen”, skriver Norges hälsominister Bente Hoie på Facebook.

Hjälpprogrammet, som beräknas kunna dras igång 2020, kommer innebära att medicinskt heroin skrivs ut till ungefär 400 drogmissbrukare i ett första skede. Om det visar sig ge positiva resultat kommer programmet lanseras i stor skala. Norge blir det fjärde landet i världen som börjar ordinera medicinsk heroin, efter Schweiz, Nederländerna och Danmark.

Norge har det högsta antalet drogrelaterade dödsfall per invånare i Europa. År 2014 dog 266 personer av drogöverdoser i landet. För att försöka åtgärda problemet har Norge även avkriminaliserat droger, vilket man gjorde 2017.

— Det är viktigt att påpeka att vi inte kommer legalisera cannabis och andra droger, men vi kommer att avkriminalisera dem. De som har ett drogmissbruk ska behandlas som sjuka, inte kriminella, sa Sveinung Stensland, vice ordförande i Stortingets hälsokommitté, 2014.

Källa:
Norway to give hundreds of drug addicts free heroin to ’improve quality of life’


  • Publicerad:
    2018-08-12 12:30