JÖNKÖPING Den nya sprututbytesmottagningen ska erbjuda rena sprutor och kanyler till missbrukare. Regionen hoppas att man på så sätt kan minska smittspridningen av blodburna sjukdomar.

Under veckan invigs den nya sprututbytesmottagningen på Värnamo sjukhus. Region Jönköpings län har sedan 2016 haft en sprututbytesmottagning på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, och öppnar nu en mottagning i Värnamo. Senare i höst öppnar även en i Nässjö.

Regionen satsar på dessa sprututbytesmottagningar i länet för att minska smittspridningen av blodburna sjukdomar. Minskningen av smittspridningen ska ske genom att man delar ut rena sprutor och kanyler till missbrukare.

Därtill hoppas regionen på flera andra positiva effekter för missbrukarna, som exempelvis provtagning och vaccinationer, information kring riskerna vid överdosering och hjälp med kontakter till exempelvis socialtjänst och andra delar av vården.