USA. En ny studie visar att det år 2014 dog fler vita än vad som föddes i 17 amerikanska delstater. Den negativa trenden kommer sannolikt fortsätta givet en åldrade vit befolkning i USA.

stat

Bilden visar I vilka delstater som det dog fler vita (ej inräknat vita latinamerikaner) än vad som föddes. ©Twitter/University of New Hampsire.

En ny studie vid University of New Hampshire visar att det i 17 amerikanska delstater dog fler vita (ej inräknat vita latinamerikaner) än vad som föddes. Staterna det gäller är Alabama, Arizona, Arkansas, Kalifornien, Connecticut, Delaware, Florida, Maine, Massaschusetts, Mississippi, Nevada, New Hampshire, New Mexico, Pennsylvania, Rhode Island och West Virginia. Den totala populationen i dessa delstater är ungefär 121 miljoner.

Huvudorsaken till förändringen i demografin är enligt rapporten den åldrande vita befolkningen med färre vita kvinnor i fertil ålder samt låga födelsetal.

Förutom i Maine och West Virginia så är dock totala antalet födslar fler än antalet som dör om man räknar in övriga populationer. År 2050 så beräknas vita utgöra mindre än hälften av USA:s befolkning enligt amerikanska US Census Bureau som för statistik över befolkningen. Detta kan jämföras med 2010 då samma grupp utgjorde 72,4 procent.

Källor:
White Deaths Exceed Births in One-Third of U.S. States
White deaths exceed births in 17 states, a new record


  • Publicerad:
    2016-12-01 18:10