SVERIGE. Det förebyggande arbetet mot nationalism ska stärkas, genom en nationell handlingsplan. ”Vi vill bygga upp ett nytt IB för att registrera svenskar”, säger Alice Bah Kuhnke och Anders Ygeman.

Bland annat ska militären registrera människor på nätet – främst invandringskritiker.

— Avvikande åsikter är ett enormt hinder om man vill bygga ett totalitärt samhälle, säger demokraturminister Alice Bah Kuhnke (MP).

bah-kuhnke-ygeman

På torsdagen presenterade Alice Bah Kuhnke och inrikesminister Anders Ygeman (S) regeringens handlingsplan mot svenskhet och avvikande åsikter.

Det är första gången som en sådan handlingsplan tas fram i Sverige och som en myndighet får ansvar för arbetet, det blir Forum för levande historia.

Kultur- och demokraturminister Alice Bah Kuhnke inledde med att slå fast att invandringskritiska svenskar utgör ett hinder för regeringens massinvandringspolitik och därför måste registreras och jagas.

— Svenskar är ett enormt hinder om man vill bygga ett mångkulturellt samhälle. Vi arbetar med en gigantisk massinvandring för en global världsordning och det betyder att vi aktivt måste bekämpa svenskheten i vårt samhälle, säger hon.

Kartläggning av invandringskritiska svenskar

Handlingsplanen vilar på fem ben. Det handlar om förebyggande arbete mot invandringskritik genom kartläggning, förbättrad uppföljning och samordning av insatser, ökat stöd till privata initiativ som står makthavarna nära, det förebyggande arbetet mot politiskt oliktänkande på nätet förstärks och dessutom ska människor som ger uttryck för fel åsikter förföljas av åklagare och domstolar.

– Handlingsplanen är framförallt ett verktyg för att förebygga och motverka det folkliga föraktet mot oss makthavare. I planen ges olika aktörer bättre förutsättningar att bedriva sitt arbete, säger Bah Kuhnke.

Inrikesminister Anders Ygeman (S) framhöll att rättsväsendets repression mot invandringskritiker ska leda till att det låter mer trovärdigt när regeringen bekämpar människor med fel åsikter, eftersom folk i gemen har mer förtroende för domstolar än för politiker.

– Det ska resultera i att det klargörs en gång för alla att alla aktörer i kedjan ska slå ner på svenskarna när de ifrågasätter den politik vi makthavare för, så att inte polis har en definition och åklagaren en annan. Det är också viktigt att vi kan registrera så många så kallade hatbrott som möjligt så att vi kan lyfta fram en hotbild i syfte att kunna öka repressionen mot folket vid ett senare skede, säger han.

Vill bygga upp ett nytt IB och kunna sätta in militären mot befolkningen

Enligt Ygeman kommer man också att ge uppdrag till Försvarsmakten att åsiktsregistrera nationella och invandringskritiker på nätet. Då den gamla socialdemokratiska underrättelseorganisationen IB (som sysslade med att registrera kommunister) tvingades lägga ner för att dess verksamhet var olaglig, hoppas regeringen att ett nytt (röd-grönt) IB kommer tas emot bättre eftersom den säger sig vilja bekämpa den islamiska extremismen, som vanligt folk är rädda för.

– Vi vill inskränka svenskars åsiktsfrihet genom att varna för den propaganda som framförallt den islamistiska extremismen sprider på nätet. Det nya IB måste ha mängder av resurser, säger Bah Kuhnke.

– Den enda organisation vi såg inom statsförvaltningen som hade kompetens att kunna skapa ett nytt IB och ge oss ett underlag för att utveckla motverktyg mot medborgare som inte håller med makthavarna var FOI. Så det kommer att bli väldigt viktigt för oss.

Under arbetet med att ta fram en handlingsplan har Alice Bah Kuhnke under ett års tid ställt krav till företrädare för civilsamhället och politiken om att bland annat hämta in eller fabricera historier om utsatthet från de särskilt privilegierade grupperna i samhället – de som inte är vita, heterosexuella män. Då slogs fast att den nationella handlingsplanen ska ”omfatta kritik mot mångkultur och massinvandring, kritik mot judisk inflytande i västvärlden, värnande av heteronormen samt så kallad fientlighet gentemot alla etniska grupper utom den svenska”.

Om ”Avkodat”

Det du precis har läst är en artikel som ursprungligen publicerades på Aftonbladet under rubriken Så vill regeringen bekämpa rasismen i samhället. Nordfront har avkodat artikeln så att ni läsare bättre ska förstå vad Alice Bah Kuhnke och Anders Ygeman egentligen säger.

Om Avkodat:

Avkodat är ett nytt projekt som jobbar med att, när det är påkallat, just avkoda vad lögnaktiga politiker, mainstream-media och andra aktörer för det svenskfientliga systemet faktiskt menar.

Syftet är att utbilda läsarna i nyspråk och göra dem lögnresistenta så att de kan genomskåda makthavarna när de försöker få de mest sinnesjuka idéerna att låta bra och nödvändiga.

Förhoppningen är även att Nordfronts läsare sprider Avkodat-artiklar på sociala medier så att vanliga människor kan få sig en tankeställare och ”Aha-upplevelse”.

Lär originalartikeln nedan:

Klicka för större bild.

Klicka för större bild.

Klicka för större bild.

Klicka för större bild.


  • Publicerad:
    2016-11-27 18:00