INRIKES. Mer än hälften av de tillfrågade i en ny Novus- undersökning känner sig inte delaktiga i demokratin och tre av fem anser att demokratin  har försvagats. Det är skrämmande siffror enligt Forum för levande historia som nu vill försöka förbättra statistiken genom mer förintelsepropaganda. 

Myndigheterna ska öka folkbildningen om sanktionerade former av representativ demokrati.

Enligt en ny Novus-undersökning, som har utförts på uppdrag av Forum för levande historia, så har svenska folkets tilltro till demokratin minskat under de senaste fem till tio åren.

Undersökningen bygger på intervjuer med 1 027 personer i åldrarna 18 till 70 år.

Hela 59 procent av de tillfrågade anser att demokratin har försvagats under tidsperioden, bara 6 procent anser att den har stärkts.

20 procent känner sig inte alls delaktiga i demokratin, 36 procent lite delaktiga. Endast  9 procent känner sig mycket delaktiga.

Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet vars uppdrag är att arbeta med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter – med utgångspunkt i ”förintelsen”.

Överintendenten Ingrid Lomfors säger till TT att dessa siffror låter väldigt oroväckande, och formulerar några personliga tankar kring eventuella orsaker:

— Jag kan bara spekulera, men jag kan tänka mig att det handlar om att vi har fått ett mer individuellt samhälle. Det handlar mindre om de gamla folkrörelserna och mer om att sitta och uttrycka åsikter på nätet, vilket skapar nya utmaningar.

Forum för levande historia tänker nu satsa stort på att försöka förbättra statistiken, via bland annat utställningar i hela landet och fortbildning av lärare, så att dessa bättre ska kunna bemöta så kallade konspirationsteorier, samt ”förintelseförnekare”.

Källor: 
Novus: Låg tilltro till demokratin i Sverige
Forum för levande historia


  • Publicerad:
    2019-03-06 12:15