INRIKES. Datainspektionen underkänner två myndigheter enligt GDPR-lagen. Varken Forum för levande historia eller Gentekniknämnden har ens något dataskyddsombud.

Judinnan Ingrid Lomfors, som är ökänd för att ha sagt att det inte finns någon inhemsk svensk kultur, är överintendent på Forum för levande historia och den som alltså är ansvarig för myndighetens misskötsamhet.

33 av 243 granskade myndigheter har brister i hanteringen av dataskyddsförordningen enligt GDPR som trädde i kraft i hela EU den 25 maj.

Två av myndigheterna, Forum för levande historia och Gentekniknämnden, har fått ett föreläggande.

Enligt GDPR är alla myndigheter och vissa företag och organisationer skyldiga att utse ett dataskyddsombud. Ombudet ska bland annat kontrollera att den egna organisationen följer lagar och interna styrdokument.

”Det är en väldigt viktig roll för att öka medvetenheten och regelefterlevnaden av GDPR, vilket är skälet till att vi prioriterat detta som vår första GDPR-granskning”, skriver Datainspektionens generaldirektör Lena Lindgren Schelin i ett pressmeddelande.

Datainspektionens granskning visar att de flesta av de kontrollerade organisationerna har anmält och utsett ett dataskyddsombud i tid.

”Eftersom det gått så pass kort tid efter att GDPR infördes den 25 maj, har vi stannat vid att utfärda reprimander. Men, skulle vi framöver konstatera fortsatta brister när det gäller dataskyddsombud så kan även administrativa sanktionsavgifter bli aktuella”, kommenterar Schelin.

Av 243 granskade myndigheter hittade Datainspektionen 33 myndigheter som hade brister i hanteringen av GDPR. 31 av dem får en reprimand, medan Forum för levande historia och Gentekniknämnden har fått den tuffare sanktionen som benämns föreläggande. Skälet är att de vid tidpunkten för granskningen inte ens hade utsett något dataskyddsombud.

Källa:
Två myndigheter får GDPR-föreläggande


  • Publicerad:
    2018-11-11 10:30