JUDISK MAKT. Regeringen lovar nu nytt förintelsemuseum i Sverige. Frågan har snabbutretts efter judiska påtryckningar.

Antalet förintelsemuseer ökar runt om i världen. Efter en snabbutredning hotar nu Sveriges regering med att det ska byggas ett nytt sådant i landet.

Juden Max Safir som hävdar att han överlevde sex år i tyskt arbetsläger under andra världskriget har ägnat många år av sitt liv att sprida judisk propaganda om  ”förintelsen”. Tidigt i somras kontaktade han statsminister Stefan Löfven och undrade om Sverige inte borde ha ett särskilt museum för ”överlevande” i Sverige.

— Jag tänkte ”det borde vi ha haft för flera år sedan”, säger Stefan Löfven.

Nu finns redan konkreta planer på ett sådant museum i Sverige. Visserligen finns redan ett, Forum för levande historia, vars huvudsyfte är att fungera som utbildningscentrum och genom det till skolelever och andra medborgare överföra rätt judisk kunskap om vad som hände under andra världskriget. Till skillnad från det ska det nya museet bygga upp en egen samling av föremål, bilder, vittnesmål och intervjuer. Mycket av materialet finns redan tillgängligt och behöver därför inte fabriceras, men det är ”splittrat” på en rad olika museer och arkiv. En del av materialet finns i privata hem.

En förening som går under namnet Förintelsens överlevande, som föga märkligt välkomnar denna nya museisatsning, har enligt den judiskägda tidningen Dagens Nyheter ett omfattande intervjumaterial ”gjort i samklang med annan internationell dokumentation”, som också kan komma museet till del. Personliga berättelser blir museets bärande element. Dessa berättelser ska även skildra judarnas relokalisering till Sverige och deras liv här.

— Det här är också Sveriges historia. En del fick komma hit, andra fick det inte, och före kriget fanns också de i Sverige som sympatiserade med de krafterna. Det enda sättet att hålla i demokratin är att vara öppen och sann, säger Stefan Löfven.

I måndags kom Max Safir, den numera ofta anlitade Hédi Fried samt Livia Fränkel till Sagerska palatset för att delge Löfven sina synpunkter och få löftet om det kommande museet presenterat för sig.

Judeättlingen Raoul Wallenberg får eget center

Det är också planerat att judeättlingen Raoul Wallenberg ska ges ett eget center, och hans namn förväntas dra till sig en internationell publik som man hoppas ska vallfärda till Sverige. Med museistatus ökar möjligheterna till internationella samarbeten kring forskning, propaganda och utställningar med andra museer i världen.

Löfven anser att det inte finns något kontroversiellt eller partipolitiskt i detta, utan räknar med bred enighet om att museet ska bli av. Löftet om ett museet är också ett led i en större demokratisatsning:

— Jag möter överlevande som ger uttryck för att de känner igen tecknen från förr, och vi har i dag ungdomar som inte tror att förintelsen inträffade, och extremismen växer i Europa. Beslutet om allmän och lika rösträtt fyller hundra år, det är ett demokratins jubileum som ska uppmärksammas.

Det är ännu inte officiellt vart museet ska förläggas, inte heller om det placeras i ett befintligt museum, exempelvis Historiska museet i Stockholm eller om det förläggs till exempelvis Malmö, dit de så kallade vita bussarna ankom. Enligt preliminära beräkningar kan projektet komma att kosta cirka 100 miljoner kronor, bekostat av svenska skattebetalare.

Alla människor i Sverige ska känna till det nya museet

— Ett museum ska vara permanent och stabilt. Jag vill att alla ungdomar i Sverige ska veta att det finns där, och alla vuxna också. Att det i dag finns ungdomar som säger att förintelsen inte ägt rum är det värsta som kan hända för en som överlevde, säger förintelseberättaren Max Safir.

Nu, efter att personligen har frågat statsministern tre gånger känner Safir sig trygg med att ett museum finns den dag han själv inte kommer att orka ta flyg och tåg ut till skolor och församlingshem för att berätta sina historier. Detta antyder att museet kommer att förläggas i Stockholm, eftersom Safir bor där.

— När jag har berättat min historia för ungdomarna vill de ofta känna på mig, att jag är verklig. Det är 73 år sedan, det är inte så länge. Men vi är inte så många kvar längre. Döden ligger i närheten nu, avslutar Max Safir.

År 2020 kommer Stockholm dessutom att vara värd för en ny upplaga av den internationella förintelsekonferens som arrangerades år 2000.

Källa:
Sverige får museum om Förintelsen


  • Publicerad:
    2018-09-04 15:20