JUDISK MAKT. Judar vill bygga ytterligare ett monument för judisk makt – i form av ett nytt så kallade förintelsemuseum – mitt i parken utanför Westminster i London. Men det planerade bygget möter skarp kritik från Londonborna, som hellre vill ha kvar sin storstadspark. 

En arkitekts förslag över hur nästa judiska maktsymbol ytterligare ska förändra den visuella och rekreativa miljön vid Westminster. I förgrunden två judar med kippor som övervakar de förtryckta gojerna.

Samtidigt som judar boende i Sverige har tvingat till sig ett löfte från regeringen att nya så kallade förintelsemuseer ska byggas sker samma sak i England. ”Förintelsens minnesfond” i Storbritannien skriver i ett öppet brev en förklaring om varför det är nödvändigt att bygga ett nytt ”förintelse”-monument mitt i det nuvarande andningshålet Victoria Tower Gardens.

”Vi bygger ett förintelsemonument och utbildningscenter bredvid parlamentet för att säkerställa att vi aldrig glömmer förföljelsen av Europas judiska befolkning och alla andra offer för nazisternas förföljelser”, skriver den judiska lobbyorganisationen UK Holocaust Memorial Foundation i ett öppet brev publicerat i brittiska Standard.

”Vi måste vara modiga i tider som dessa, när det är tydligt att våra [sic] brittiska värderingar av tolerans och jämlikhet hotas”, fortsätter de.

Brevet fortsätter:

Under sommaren har den judiska säkerhetsstiftelsen signalerat att antisemitiska händelser fortsätter vara rekordhöga med mer än 100 nedtecknade händelser varje månad under den första hälften av år 2018. Ingen av oss kan komma ihåg en tid då det fanns mer intolerans och hat. Det innebär ett enormt misslyckande i att stå för detta lands värderingar. Detta är rätt tid för oss att träda i handling. Det är därför vi bygger minnesmärket och utbildningscentret, en plats där hela landet kan lära sig av det förgångna för att bygga en bättre framtid.

Det är enormt viktigt, så länge de sista förintelseöverlevarna fortfarande finns bland oss, att vi gör allt i vår makt att säkerställa att framtida generationer hör deras berättelser och förstår de fruktansvärda konsekvenser som följer på hat, fördomar och intolerans.

Det finns ingen bättre plats än Victoria Tower Gardens, i skuggan av parlamentet, att bygga förintelseminnesmärket och utbildningscentret. Platsen hyser flera minnesmärken tillägnade historisk kamp för rättvisa och demokratiska frågor. Det kommer att möjliggöra för oss att uppnå vårt mål att hålla parlamentet ansvarigt. Vi måste alla höja våra röster mot parlamentet, för att påminna våra valda representanter om deras grundläggande skyldighet att skydda det brittiska folket av alla religioner och bakgrunder.

Det var trots allt ett annat parlament i Tyskland som som legitimerade nazistpartiet och de lagar som utgjorde de första stegen mot [f]örintelsen, de lagar som fråntog det judiska folket i Europa dess rättigheter.

Förintelseminnesmärket och utbildningscentret kommer att för besökarna berätta om de tider då vi som land stod upp mot intolerans och hat. Det är avgörande, om detta ska bli ett minnesmärke för det tjugoförsta århundradet, att framtida generationer fortsätter att utsättas för den läxa som [f]örintelsen utgör…

…Det föreslagna förintelseminnesmärket och utbildningscentret utgör nyckeln till att bygga en ny generation som kommer att kämpa mot fascism, intolerans och undergrävandet av demokratin, varhelst och närhelst det inträffar.

Det publicerade brevet har hittills mötts av enbart negativa reaktioner från läsarna, till och med från en judinna. Projektet kritiseras ur alla tänkbara aspekter. En kommentar hänvisar till dagens internationella politik med orden:

Ju fler palestinier som slaktas, desto större behov för förintelseminnesfasader…och ändlösa parader, som om de var den enda befolkningsgrupp som har lidit, jag är trött på hela bunten.

En annan uttrycker sin ilska över den ständiga judiska propagandan:

Under de senaste 60 åren har jag fått talet 6 miljoner ”judar” upptryckt i ansiktet varenda vecka i en förintelsehistoria, varje år en förintelsebok, vart årtionde en mastodontförintelsefilm och jag är trött på det. När kom senast en kines och tjatade p, ’Visste du att kineserna förlorade 15 miljoner människor mellan åren 1937 och 1945’. När kom en ryss senast och frågade ’Visste du att vi förlorade 20 miljoner människor i andra världskriget’…men allt vi någonsin hör är hur ”judarna” led som om INGEN ANNAN spelar någon roll. Jag är trött och ointresserad. Stick och bygg ert minnesmärke någon annanstans.

En tredje säger att det redan finns platser att ”minnas förintelsen” precis i närheten:

Krigsmuseet Imperial War Museum har utmärkta förintelsegallerier bara en dryg kilometer från parlamentet, och har planer på att expandera utställningarna. Varför duplicera detta på bekostnad av en vital, välanvänd och mycket älskad park i London? Londonbor bor i lägenheter, alla har inte trädgård, vi behöver utrymmen utomhus….varför slösa alla dessa pengar på att förstöra en park och de skyddade områdena runt parlamentet när det finns alternativ?…Förstör inte viktiga grönområden i London. Parker är värdefulla. Bra idé, fel plats.

En fjärde skriver att ”ett minnesmärke som detta som ska folk att minnas de döda förstör livskvalitén för de levande. Är inte dagens levande människor värda att ha glädje av en sällsynt park? Kom ihåg att bland de första åtgärderna som nazisterna gjorde mot judarna i Wien 1938 var att förbjuda dem att använda offentliga parker!”, och menar att judarna nu vill göra detsamma mot Londonborna.

Under turernas gång med judarnas krav på att detta nya förintelsemonument ska läggas till de redan existerade, har också retoriken ändrats, noterar en kommentar:

Borta är argumentet att minnesmärket bredvid parlamentet ska symbolisera våra värderingar som nation…nu ska istället minnesmärket hjälpa [judarna] ’att uppnå målet att hålla parlamentet ansvarigt’. Det verkar som om [judarna] anser hotet komma från parlamentet självt och att ett monument som påminner om vad som hände människor i ett annat land kommer att påminna vårt parlament om dess ansvar inför det brittiska folket. Detta är ett bisarrt syfte för monumentet…

Om de kommande ”förintelse”-museerna i Sverige kommer att debatteras och mötas med platsspecifik kritik återstår att se. Frågan är också hur starkt ett motstånd mot judiska krav tillåts vara, och hur svag regeringen är att stå emot den judiska maktens krav på nya maktsymboler.

Källa:
Why a new memorial to the holocaust is essential


  • Publicerad:
    2018-09-12 12:00