INRIKES Propagandamyndigheten ”Forum för levande historia” får i uppdrag av regeringen att bli en så kallad hbtqi-strategisk myndighet. För ändamålet får man 500 000 kronor.

Myndigheten Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet med huvuduppgift att sprida ”information” om den judiska mytologin om ”förintelsen” under andra världskriget. Under Ulf Kristerssons (M) regering får man dessutom ett nytt uppdrag: Att ”främja hbtqi-personers lika rättigheter”.

Enligt Dagens Nyheter får propagandamyndigheten dessutom 500 000 skattekronor för att ”genomföra uppdraget”. I höstas ville regeringen att myndigheten även skulle börja informera om kommunismens brott mot mänskligheten, men detta nämns inte i myndighetens nya regleringsbrev.

Förslaget att myndigheten skulle göra annat än att sprida förintelse-propaganda blev i höstas hårt kritiserat. Kritikerna menade att myndighetens uppdrag riskerade att bli ”otydligt” och att man skulle få mindre tid över att ”informera om nazismens brott”.

Kritikerna tycks dock inte ha några synpunkter på att man ger sig in i homolobbybranschen.