JUDISK MAKT Två bröder, som påtalar fel i informationen presenterad i myndighetens utställningslokal, ges besöksförbud – en klandervärd åtgärd som saknar laglig grund, fastslår nu JO.

Myndigheten Forum för levande historia bildades 2003, och grundandet motiverades med en undersökning genomförd av Centrum För invandrarforskning, Stockholms universitet samt Brottsförebyggande rådet, enligt vilken ”endast” 66 % av de tillfrågade sade sig vara helt säkra på att den så kallade förintelsen verkligen ägt rum. Den nya myndighetens uppgift förklarades vara att ”främja demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen”.

Den skulle med andra ord propagera för en historieskrivning som tjänar judiska intressen – ett uppdrag som man genom åren sedan dess tagit på stort allvar. 2018 fastslog till exempel myndighetens dåvarande och hittills mest aktiva och namnkunniga överintendent Ingrid Lomfors i likhet med sin judiska stamfrände prästen Helle Klein att det inte existerar ”någon inhemsk svensk kultur”. Myndigheten har sedan bildandet haft sina utställningslokaler på Stora Nygatan 10 i Gamla Stan, Stockholm.

På senare år har dessa lokaler flitigt frekventerats av två historieintresserade svenska bröder, vilka med stor nit informerat såväl personal som andra besökare om faktafel i utställningarnas texter, ljudinspelningar och videor. Männen har tyckts komma nästan varje dag och sägs ofta stanna i flera timmar. Ingen i personalen ska vid något tillfälle ha bemött de två brödernas kritik om faktafel. Däremot ska man ofta ha anklagat dem för att utöva trakasserier genom att ständigt ”avbryta, kritisera och på ett respektlöst sätt kränka enskilda medarbetare” inför andra besökare i museets lokaler. Dessa ”svåra arbetsmiljöproblem” uppges ha grasserat i flera år innan man från myndighetens håll den 4 maj 2021 till slut ”satte ned foten” genom att utfärda ett sex månader långt besöksförbud för de två bröderna. Dessa gjorde nu en JO-anmälan och hävdade i denna att avsikten med det lagvidriga besöksförbudet var att tysta deras kritik mot myndighetens utställningar.

Starkast möjliga kritik från tandlös ombudsman

I sitt nu fattade beslut fastslår JO att även om myndighetens utfärdade besöksförbud mot bröderna inte kan räknas som ett formellt tillträdesförbud – eftersom man på myndigheten uppger att man aldrig haft för avsikt att fysiskt ingripa mot männen om de skulle trotsa förbudet – så saknar åtgärden lika fullt laglig grund och ska betraktas som klandervärd. Den hänvisning till arbetsmiljölagen som myndigheten ger i sitt remissvar underkänns helt av JO.