Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

JO underkänner kommunens motiv till att förvägra AfS rätt att hyra lokal

”Ert motiv en efterhandskonstruktion” Kritiseras för brott mot objektivitetsprincipen.

Forum för levande historia portar kritiker – klandras av JO

Myndighetens uppgift att tillvarata judiska intressen Tog nu i lite för mycket.

Falu tingsrätt tillrättavisas: Brottmål tar år att lösa

JO finner situationen mycket allvarlig Domstolen uppmanas ”arbeta mer strategiskt”.

JO fick 10 000 anmälningar – tänker inte utreda vaccinpass

Kritiken kastas i sopkorgen ”Ser inget skäl att utreda klagomålen”.