ÅSIKTSFÖRTRYCK Fallet kräver enligt fackförbundet att två frågor besvaras: 1. Under vilka omständigheter kan en anställds politiska engagemang ha en menlig inverkan på arbetsplatsens säkerhet? 2.Var går gränsen för ministerstyre?

En medlem i Statstjänstemannaförbundet (ST) sparkades av arbetsgivaren Energimyndigheten från sin säkerhetsklassade provanställning – detta efter att arbetsgivaren under misstänkta politiska påtryckningar omprövat säkerhetsklassningen för att därefter avsluta säkerhetskraven.

Det har visat sig att avskedsbeslutets kommunicerande föregicks av civilförsvarsministerns skriftliga försäkran på plattformen X om att fallet hanterats på ett oklanderligt sätt. ST begär nu förhandlingar med arbetsgivaren enligt MBL och hotar med anmälan till Justitieombudsmannen (JO).

— Vår medlem har hela tiden varit öppen med sitt politiska engagemang, och oavsett vad man anser om det i sak så leder arbetsgivarens agerande till att det väcks frågor hos andra medarbetare vad som anses acceptabelt, och vem det är som avgör detta. Grundlagen är glasklar – yttrandefriheten och föreningsfriheten måste respekteras av de statliga arbetsgivarna, kommenterar Joakim Lindqvist, förbundsjurist på fackförbundet ST.

Frågan, som behöver utredas, är, menar han, under vilka omständigheter en anställds politiska engagemang ska kunna anses ha en menlig inverkan på arbetsgivarens / företagets / arbetsplatsens säkerhet.

Just detta fall kompliceras alltså av det faktum att ett statsråd, nämligen civilförsvarsminister Carl- Oskar Bohlin, under dess fortskridande helt öppet och ogenerat tillkännagivit att han har kommunicerat med Energimyndighetens generaldirektör om ärendet. Ett uppenbart exempel på misstänkt ministerstyre, påpekar ST:s förhandlingschef.

 — Säkerhetsbedömningen ska inte göras av det politiska parti som för stunden sitter vid makten. Det får heller inte vara en godtycklig bedömning. Om det är otydligt hur och på vilka grunder säkerhetsprövningar görs leder det till att det skapas en tystnadskultur i den svenska statsförvaltningen. Det måste vi motarbeta på alla sätt, säger Åsa Erba Stenhammar, förhandlingschef för Fackförbundet ST.

I ST:s medlemstidning Publikt framgår att den här omtalade avskedade kvinnan deltagit i manifestationer med Rebellmammorna – en systerorganisation till klimatextrema gruppen Extinction Rebellion.