LÖGNPRESSEN. I en DN-krönika utses muslimer som den grupp som är mest utsatt för åsiktsrepression i Sverige idag medan sverigedemokrater ska ha innehaft samma roll tidigare.

DN:s Niklas Orrenius – här samtalandes med Nordfronts Fredrik Vejdeland under Almedalsveckan – har ett stort intresse av nationalsocialister. Ändå skriver han att det är muslimer som drabbas värst av åsiktsrepression i dagens samhälle.

År 2005 träffade DN:s Niklas Orrenius SD:s Richard Jomshof, dåvarande chefredaktör för SD-kuriren. Den senare var en utbildad gymnasielärare som lätt fick jobb men lika lätt förlorade varje jobb, när skolchefen blev varse hans partitillhörighet. Hans längsta anställning på Procivitas gymnasium i Växjö varade i två år.

Den upphörde kort efter att Smålandsposten hade publicerat en artikel med rubriken ”Ledande sverigedemokrat lärare på Växjöskola”. Jomshofs tidsbegränsade tjänst som lärare i filosofi, psykologi och geografi förlängdes inte.

Rektorn medgav att Jomshof var svår att ersätta på grund av hans skicklighet och popularitet bland eleverna. Han tillade att Jomshof enligt eleverna var en närvarande, respektingivande och lyssnande lärare. Inga elever tillhörande någon minoritetsgrupp hade framfört att Jomshof hetsade eller uttryckte missaktning mot dem eller några andra. Däremot hade det förekommit att elever som inte hade Jomshof som lärare hade uttryckt skepsis mot honom.

Jomshof spelade upp två inspelade samtal från sin senaste jobbansökan för Orrenius. Rektorn för Komvux i Lessebo var vid första samtalet överlycklig över att ha hittat en lärare med såväl formell kompetens som goda referenser, stor erfarenhet och uppenbar popularitet.

Men när han sedan ringde tillbaka till Jomshof var tonen en annan: ”Nu vet vi vem du är så du behöver inte komma”. Han avbröt därefter direkt samtalet och kunde därefter inte nås.

När Jomshof sökte jobb i Karlshamn uppmanade dåvarande SSU-ordföranden Mikael Damberg offentligt rektorer i Karlshamn att inte anställa honom. Damberg , som idag är inrikesminister, skrev i tidningen Sydöstran om det olämpliga i att Jomshof arbetar som lärare, särskilt i samhällskunskap. Jomshof kallades aldrig till intervju.

Orrenius hävdar helt utan att presentera några exempel från verkligheten på det att de, som idag hotas av att förlora sitt jobb i Sverige på grund av sina åsikter, är muslimer – och i synnerhet de av dem som bär slöja.

Han menar vidare att muslimer enligt Jomshof och Sverigedemokraterna har ett skadligt inflytande på det svenska samhället och han hänvisar till ett uttalande av sverigedemokraten Lars Nyström i Skurups kommunfullmäktige, där Nyström föreslår att muslimer flyttar från Sverige till Saudiarabien eller Iran. Orrenius antyder att Sverigedemokraterna har en skuld till den av honom antagna idag förhärskande åsiktsrepressionen mot muslimer.

LÄS ÄVEN: Dagens Nyheter sprider fake news – felciterar Fredrik Vejdeland

Orrenius presenterar alltså inga exempel från verkligheten på det av honom påstådda åsiktsförtrycket mot gruppen muslimer. Däremot presenterar han en ”dystopisk fantasi” från framtiden där en muslimsk kvinna i slöja vid en jobbintervju blir nekad anställning på grund av sin värdegrund.

I krönikan nämns inga andra exempel på grupper som utsätts för åsiktsrepression i Sverige idag än muslimerna.

Emedan Orrenius framhäver att det finns lärdom att dra av de i krönikan nämnda fallen, så utvecklar han aldrig hur han principiellt ser på den typ av åsiktsrepression där individer förlorar sitt jobb enkom beroende på sina åsikter.

Källa:
Niklas Orrenius: Lär av tiden då SD-lärare fick sparken för sina åsikter


  • Publicerad:
    2020-02-28 21:50