INRIKES I JO:s enrinran framförs anklagelser om ”utdragna handläggningstider” och ”långa perioder av total passivitet” samt ”ineffektiv delgivning”. Domstolens lagman är självkritisk.

Landets olika domstolar har under flera år haft problem med långa handläggningstider och väntetider. Störst tycks svårigheterna har varit för förvaltningsdomstolar och tingsrätter.

Falu tingsrätt får nu motta skarp kritik av Justitieombudsmannen (JO) med anledning just av domstolens långa handläggningstider. Det är inte ovanligt att brottmål här tar tre år att avgöra.

En inspektion av tingsrätten har föranlett JO att fälla omdömena att ”i flera av de äldsta brottmålen förekom utdragna handläggningstider med långa perioder av total passivitet” och att tingsrätten ”inte arbetat effektivt med delgivning”.

JO betonar att situationen är ”mycket allvarlig” och att tingsrätten måste ”arbeta mer strategiskt”.

— Det är något vi har varit pinsamt medvetna om. Vissa mål har legat länge, det vet vi, kommenterar Lars-Erik Bergström, lagman för Falu tingsrätt, till tidningen Falu-Kuriren.