Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Strängare regler kring rapportering från svenska rättegångar

INRIKES. ”Kan påverka journalisters arbete”, skriver Sveriges Domstolar om de nya lagarna som innebär att man inte längre tillåts fota in i rättegångssalar. Man får inte heller använda mobiltelefon, dator eller surfplatta för att anteckna från rättsliga förhandlingar.