INRIKES Ifall du som brottsmisstänkt ”medverkar i utredningen” kommer du att kunna få lindrigare straff. Detta enligt en ny lag som börjar gälla den 1 juli.

Riksdagen har röstat igenom en ny lag om så kallade kronvittnen, vilket innebär att du som brottsmisstänkt kan få lindrigare straff ifall du ”medverkar i utredningen”, med andra ord lämnar uppgifter som kan få någon annan dömd.

I motionen som röstades igenom kan man läsa:

Uppgifter som ett kronvittne lämnar måste vara verifierbara, konkreta och vara av väsentlig betydelse för utredningen. Exempelvis kan det handla om uppgifter om var stöldgods, vapen som använts vid brott, möten, telefonnummer eller personer befinner sig eller andra uppgifter som på olika sätt kan verifieras.

Politikernas vilja att införa kronvittnessystemet har tidigare fått skarp kritik av remissinstanser, däribland Lagrådet och Advokatsamfundet.

Man har bland annat pekat ut risken med falska angivelser och att gängledare utnyttjar lagen för att uppnå fördelar gentemot svagare individer i de kriminella nätverket.

Advokatsamfundet påpekade också att alla uppgifter som lämnas av ett eventuellt kronvittne måste tillmätas ett lågt bevisvärde och att strafflindring för misstänkta kan te sig provocerande för brottsoffer.

Riksdagen skärper samtidigt straffet för hot mot vittnen, skyddande av brottsling och grova fall av mened.

Politikerna hoppas nu att de nya lagarna kan ”stävja gängbrottsligheten” i Sverige.

Kronvittneslagen träder i kraft redan den 1 juli.