JUDISK MAKT Stödmaterial där elever får lov att ifrågasätta förintelsen kommer inte längre att finnas efter att Aftonbladet och judiska organisationer utsatt Skolverket för påtryckningar.

I syftet att lära eleverna källkritik så hade Skolverket tagit fram material till lärarna där eleverna skulle delas in i grupper och där eleverna själva med hjälp av böcker och internet skulle leta fram bland annat tre motargument för att förintelsen inte har skett och sedan diskutera dessa.

Svante Weyler på Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) säger till Aftonbladet:

– Det är absolut fel sätt att använda Förintelsen, av det skälet att det finns faktiska förnekare som inte kan jämställas med stollar som anser att månlandningen inte ägt rum. Förintelsen har ägt rum, det är inget man kan inlåta sig till en diskussion kring. Det är lika dumt som att ifrågasätta multiplikationstabellen.

Weyler anser alltså att individer inte ens skall inlåta sig till en diskussion om att förintelsen inte har hänt. Personer skall alltså inte som brukligt resonera sig fram till ett svar genom att väga de olika argumenten mot varandra. Vidare säger han:

– Detta är ren idioti, det är nästan så man inte tror att det är sant. Av alla ämnen man kan använda för att lära sig vikten av källkritik är Förintelsen den sämsta. Det är en grotesk tanke att det här kan utspela sig i svenska klassrum.

Jag är nog beredd att hålla med Weyler. Förintelsen är det sämsta och absolut det sista en person som arbetar för judisk makt vill att personer skall studera källkritiskt. För då inser många att historierna om de påstådda förbrytelserna i Tredje riket är kraftigt överdrivna eller helt enkelt är påhittade såsom gasningarna.

Tänk när eleverna utsätts för hjärntvätten att varje judiskt vittne inte får ifrågasättas av lärare och samhället. Sedan blir de ombedda att söka motargument mot förintelsen och går in på Nordfront och får läsa om galningar som utger sig för att vara judiska överlevare som pratar om runkmaskiner och äta vargspya. Eftersom inte ens dessa får ifrågasättas tar bokförlag dem seriöst och de får resa runt och hålla föredrag till människor samt beslutsförfattare.

Eller sviktar tron när de ser judiska personer som övertygat berättat i decennier att alla deras släktingar blev förintade under andra världskriget för att sedan hitta släktingarna levande i nutid. Som ni ser i Youtubefilmen så trodde bägge parter att den andra var ”förintad”.

Skoleleverna kanske hittar memer där man använder populärkulturella serier som logisk bakgrund för att förlöjliga judiska ”överlevares” historier.

Eller det faktum att ”förintelselägret Majdanek” som benämnts som förintelseläger i över 70 år, helt plötsligt inte längre är ett förintelseläger. De förintelsetroende på US Holocaust Memorial Museum har tvingats backa på den här punkten efter revisionisternas forskning om det. Sex förintelseläger är alltså nu fem!

Many scholars have traditionally counted the Majdanek camp, which was located just outside the city Lublin, as a sixth killing center. However, recent research has shed more light on the functions and operations at Lublin-Majdanek. 

Within the framework of Operation Reinhard, Majdanek primarily served as a place to concentrate Jews who were spared temporarily for forced labor.

US Holocaust Memorial Museum

Bara det att dödstalen från lägret Majdanek har sjunkit från 1.5 miljoner till cirka 80 000 idag gör att den mest inbitna förintelsetroende människan höjer på ögonbrynen. Detta är de förintelsetroendes egna siffror, revisionisternas är lägre och stannar vid ungefär 50 000.

Därför envisas de med att attackera materialet

När väl Aftonbladet ställer Skolverket mot väggen urskuldar de sig med att de har en samlingssida på deras hemsida där materialet kommer från den statliga myndigheten Forum för levande historia som historiskt sett har styrts av den oerhört etnocentriska judinnan Ingrid Lomfors.

Nu är det snart dags att välja regering. Valet står mellan den sittande borgerliga alliansen eller det röd-gröna blocket. Hur kommer judar i Sverige att rösta?
En klassisk kommentar i judiska kretsar är ”vad är bra för judarna?”. Det kan låta självupptaget, men politiska vägval kan få ödesdigra konsekvenser.

Judiskt inflytande - är det bra för svenskarna?

Att icke-judar tror på förintelsen - Är det bra för judarna?

Men materialet kommer även från judisk makt-organisationer som önskar att i princip all kritik mot Israel skall ses som antisemitism och därmed ett hatbrott. Jag pratar om den judiska organisationen Internationella alliansen till minne av Förintelsen (IHRA). Här är kärnan till varför trycket kom emot Skolverket som gjorde att myndigheten kände sig nödgade att ta bort materialet om hur elever skall agera källkritiskt. Den judiska eliten önskar att de skall ha ensamrätten att påverka icke-judarnas historiska synsätt i skolorna. Under andra världskriget men även andra historiska händelser så att den judiska gruppen får fördelar och privilegier.

Weyler säger ”Förintelsen har ägt rum, det är inget man kan inlåta sig till en diskussion kring.” Precis som många andra påpekat tidigare så är förintelsen upphöjd till en religiös dogm, inget som skall undersökas eller ifrågasättas enligt gängse vetenskapliga normer, man skall bara religiöst tro på allt vad judarna och deras vänner säger. Ifrågasätter du? Ja då är du en hatare och förtjänar att lida.

De vet om att förintelsen står på en sådan ostadig grund att de inte ens kan låta vanliga skolelever undersöka motargument för då riskerar de att eleverna kanske tar till sig motargumenten och börjar ifrågasätta inte bara förintelsen utan hur hela dagens system är uppbyggt.

Det är heller ingen slump att Aftonbladet och andra medier skriver den här nyheten nu när förintelsekonferensen i Malmö precis ägt rum. Allt för att påverka det svenska samhället i en riktning där man attackerar den fria åsiktsbildningen.