JUDISK MAKT När regeringen efter åtta år sätter stopp för statsfinansieringen av den judiska lobbyorganisationens ”utbildning” av svenska lärare och högstadieelever i ”antisemitism” gråter ledaren ut i medier.

Från 2014 fram till 2022 har Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) erhållit statsbidrag för att ”utbilda” svenska lärare och högstadieelever om ”förintelsen, antisemitism och rasism”. En del av verksamheten har utgjorts av guidade resor till arbetslägret Auschwitz i Polen. Mellan 2018 och 2021 ska runt 750 elever och 200 lärare ha deltagit i projektet. I den senast beslutsrundan beviljade regeringen Löfven 2020 SKMA:s så kallade Hågkomstprojektet fem miljoner under ett år, vilket sedan utökades med ytterligare sex miljoner fram till december 2022, vilket enligt regeringens nu aktuella beslut blir ett slutdatum för finansieringen.

Ren altruism från vår sida

SKMA:s ordförande Willy Silberstein uttalar sig i vänsterextrema Dagens ETC:

— Det här projektet har varit väldigt uppskattat. SKMA tjänar inte en spänn på det här, det är inte så att pengarna har gått till oss. Pengarna har gått till viktig verksamhet. Regeringen talar om att arbetet mot rasism och antisemitism ska fortsätta. Det är jättebra att de pratar om det, men ord stoppar inte antisemitism. Det är handling som gör det.

Situationen är enligt Silberstein hotfull:

— Det här är ytterst allvarligt. Den här verksamheten har pågått i flera år. Vårt jobb är oerhört viktigt och den respons vi har fått från deltagare har varit helt enorm. Både lärare och elever har sagt att deras syn på Förintelsen har förändrats efter våra resor, säger ordföranden och fortsätter:

— Om det här beslutet kvarstår så ser inte jag någon möjlighet att fortsätta med det här projektet. Det är djupt beklagligt. Antisemitismen ökar på flera håll i landet och då är det oerhört märkligt att regeringen gör såhär, stoppar en verksamhet som fått så stor positiv respons.

Plåster på såren

Kulturminister Parisa Liljestrands pressekreterare Caroline Opsahl ser sig i den uppkomna situationen nödgad att påtala regeringens insatser för det som ligger SKMA varmt om hjärtat. I en kommentar till Aftonbladet skriver hon:

Arbetet för att sprida kunskap om förintelsen och de ofattbara brott som begicks är en prioriterad fråga för regeringen. Liksom att arbeta mot antisemitismen idag, som tyvärr är ett stort problem i Sverige.

Hon betonar att pengar även framledes kommer att vikas för detta ändamål: ”Staten bygger också ett nytt museum över förintelsen, och där ökar vi anslagen med 15 miljoner kronor nästa år” påminner hon och försäkrar:

Den nuvarande regeringen ser just nu över vilka nya satsningar som kan komma att behöva göras framöver. Vi arbetar också med hur uppdragen för myndigheterna kommer se ut nästa år.

Men den judiske lobbyisten Silberstein är allt annat än nöjd med den svenska regeringens insatser för hans folk:

— Det är djupt beklagligt. Antisemitismen ökar på flera håll i landet och då är det oerhört märkligt att regeringen gör såhär, stoppar en verksamhet som fått så stor positiv respons, säger han till Dagens ETC.

Segervisshet mitt i klagolåten

Mitt upp i allt kvetchande tycks lobbyisten samtidigt vara förvissad om effektiviteten i den strategi han tillämpar. Aftonbladet uppger att Silberstein beträffande det indragna stödet till SKMA nu sagt till tidningen att hans senaste intryck är att regeringen ”inte längre helt och hållet utesluter en fortsättning”.