SVERIGE. Idag presenterade kulturminister Alice Bah Kuhnke och inrikesminister Anders Ygeman en handlingsplan mot rasism och hatbrott.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kunke och inrikesminister Anders Ygeman.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och inrikesminister Anders Ygeman.

Under en presskonferens tidigare under dagen presenterade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) och inrikesminister Anders Ygeman (S) en ”handlingsplan mot rasism och hatbrott”.

— Handlingsplanen är framförallt ett verktyg för att förebygga och motverka polariseringen i samhället. I planen ges olika aktörer bättre förutsättningar att bedriva sitt arbete, säger Bah Kuhnke.

Hon menar vidare att rasism och hatbrott är ett hinder för att bygga ett ”starkt samhälle” som regeringen tydligen har i sin vision.

Medan Bah Kuhnke tryckte på det förebyggande arbetet lyfte inrikesminister Ygeman framförallt fram rättsväsendets roll och meddelade att det luddiga begreppet ”hatbrott” måste definieras tydligare och utlovade att en gemensam definition är att vänta.

— Det ska resultera i en enhetlig defintion[sic!] av hatbrott genom hela kedjan, så att inte polis har en defintion och åklagaren en annan. Det är också viktigt för att vi ska kunna ha en enhetlig statistik på området, säger han.

Detta kommer bland annat att innebära att ”transpersoner” ska ingå i definitionen av ”hatbrott”, något de enligt Ygeman inte har gjort tidigare.

Dessutom ska Försvarsmakten nu ta del av regeringens kamp mot ”rasism och hatbrott”. Försvarets forskningsinstitut (FOI) kommer nämligen att ges i uppdrag att kartlägga ”den våldsbejakande extremistiska propagandan på nätet”.

Här talas det framförallt om propaganda från islamistiska extremister, som Bah Kuhnke tycker är ”väldigt avancerad”. Ifall regeringen även anser att islamistisk propaganda är rasistisk framgår dock inte.

Enligt Ygeman ska fokus också ligga på ”sajter och nätverk där rasistiska inlägg är vanliga”.

— Vi vill ha en dialog med de som tillhandahåller dessa plattformar och vi vill att de tar bort användare som bryter mot reglerna, förklarar Ygeman.

Bah Kuhnke berättar också att hon under ett års tid rest runt och träffat representanter för diverse organisationer som en led i att ta fram handlingsplanen. Under dessa resor kunde hon också bestämma vilka grupper som ska skyddas av den nya handlingsplanen och således även vilka som ska lämnas utanför. Handlingsplanen ska nämligen endast omfatta de grupper som redan idag har ett starkt skydd i lagstiftningen, det handlar förstås om att bekämpa ”afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi, rasism mot samer och liknande former av fientlighet, till exempel homofobi och transfobi”.

Källor:
Så vill regeringen bekämpa rasismen i samhället
Regeringen presenterar ny plan mot rasism och hatbrott


  • Publicerad:
    2016-11-23 15:00