KULTURMARXISM. Regeringen aviserar nu lagom till den stora homolobby-festivalen ”Stockholm Pride” att de tänker stärka transpersoners rättigheter. Bland annat ska ”könsbytarna” bli en egen folkgrupp och därmed kommer detta att tydligare innefattas av gummiparagrafen HMF.

Regeringen med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP), justitieminister Morgan Johansson (S) och folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström (S) i täten går nu ut och skriver i en debattartikel att de tänker prioritera frågor gällande så kallade transpersoner och att dessa ska få stärkta rättigheter.

Bland annat kommer ett lagförslag nästa år om att ”könsbytarna” ska räknas som en folkgrupp och därmed tydligare innefattas av gummiparagrafen hets mot folkgrupp (HMF).

Ministrarna menar att det hela handlar om att få vara ”den man är” och det också är vad som manifesteras genom Stockholm Pride. I artikeln står att ”samtidigt som en hel del positiva förändringar har skett under de senaste decennierna är vi högst medvetna om att nya steg måste tas för att säkra friheter och mänskliga rättigheter för alla homosexuella, -bisexuella, transpersoner och queers”.

Enligt en undersökning från 2015 mår så kallade transpersoner så pass psykiskt dåligt att var tredje ”könsbytare” övervägt att ta sitt eget liv. Regeringens svar på det hela är att stärka dessa personers rättigheter samt att undersöka deras situation i samhället och göra det möjligt för steriliserade ”könsbytare” att få ut ersättning från staten. De sammanfattar sina ambitioner i tre punkter:

1. Nästa år kommer en proposition att lämnas till riksdagen om inkludering av transpersoner i brottet hets mot folkgrupp och hatbrottslagstiftningen i övrigt, så att transpersoner får ett fullgott skydd i lagen.

2. För att klargöra läget ska en utredning få i uppdrag att genomföra en bred undersökning av transpersoners villkor och situation i deg svenska samhället. Arbetet ska ske i dialog med organisationer som representerar transpersoner samt berörda myndigheter.

3. Ett lagförslag om att personer som steriliserats i samband med ”ändrad könstillhörighet” ska kunna ansöka om ersättning från staten kommer att läggas fram. Arbetet är påbörjat och det är regeringens ambition att en proposition ska ligga på riksdagens bord senast 2018.

Vidare ämnar regeringen att underlätta för så kallade stjärnfamiljer att ta del av föräldraförsäkringen. Med ”stjärnfamiljer” menas bland annat alla möjliga HBTQ-konstellationer som exempelvis lesbiska par, ensamstående, bögpar, transpersoner och donationsfamiljer.

Källa:
Ministrar på DN-debatt: Transpersoners rättigheter stärks


  • Publicerad:
    2016-07-25 14:00