USA. HBTQ-rörelsens historia väntas att bli en del av läroplanen i Kalifornien, USA. Skolbarnen kommer att få lära sig om viktiga händelser och betydelsefulla personer inom HBTQ-historien. Även i Sverige ingår HBTQ som en del av läroplanen. Än så länge är det dock upp till den enskilde läraren att avgöra ifall detta ska läras ut.

hbtq

Könsroller på 1800-talet och legaliserandet av samkönade äktenskap är några av de frågor som kommer att tas upp nu när skolbarn i Kalifornien USA kommer att få lära sig om så kallade hbtq-frågor under sina historielektioner. Sedan tidigare står medborgarrättsrörelsen inskriven som en given del av Kaliforniens läroplan, vilket nu också hbtq-historia också kommer att få en liknande “viktig” status.

År 2012 togs beslutet om att införa en ny lag, vilken går ut på att hbtq-personer ska innefattas i de grupper vars historia ska berättas i grundskolan och ska förekomma i läromedel. Lagen stötte på starkt motstånd från sunda amerikaner och har därför dröjt innan den kunde genomföras.

Många lärare har dock avvaktat med att lära ut om hbtq i väntan efter klarare direktiv och läromedel eftersom den här typen av frågor uppfattas som väldigt kontroversiella.

— Om lärare inte känner stöd från utbildningsväsendet och om de skulle få kritik från föräldrar som säger ’jag vill inte att du talar med mitt barn om det här’ så kan de bli tveksamma till att inkludera de här frågorna i utbildningen, säger Carolyn Laub från den amerikanska hbtq-gruppen ”Our family coalistion”.

Ifall den nya läroplanen går igenom kommer Kaliforniens skolbarn att hjärntvättas om nyckelpersoner inom hbtq-rörelsen, vilka kommer att få samma upphöjda status som medborgarrättsrörelsens förgrundspersoner som Rosa Parks och Martin Luther King jr.

Sveriges utbildningsminister Gustav Fridolin ser med glädje på att amerikanska skolbarn nu får hbtq-historia på sitt schema.

— Jag tycker det är jättebra. Det är viktigt att göra historia relevant och nära och hbtq-rörelsens historia är ett exempel som verkligen gör historia levande i klassrummen, säger Fridolin.

I Sverige är hbtq-historia inskrivet som en del i läroplanen men tack vare att det är upp till den enskilde läraren att avgöra ifall det ska tas upp så sker det sällan, förutom då representanter från homolobbyn besöker skolorna.

— Jag upplever att det inte är en del av svensk skola i dag, eventuellt då enskilda lärare som är eldsjälar tar upp det eller när eleverna själva kräver det, säger Frank Berglund, förbundsordförande RFSL ungdom.

Källa:
Nu ska amerikanska barn lära sig hbtq-historia


  • Publicerad:
    2016-07-15 14:30