INRIKES. Nu har ett fåtal indoktrineringsinrättningar för ungdomar, däribland Ådalsskolan, blivit först i landet med att tilldelas homolobbyn RFSL:s HBTQ-certifikat.

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.

Nu har gymnasieskolan Ådalsskolan, som en av de första i landet, mottagit RFSL:s certifiering vilket innebär att skolan uppfyller den standard organisationen satt upp för skolors arbete med så kallade HBTQ-frågor. Skolans rektor Mikael Wiklund uppger att man inledde arbetet att nå certifieringen redan i höstas efter ett beslut från Kramfors kommun.

Wiklund tog då kontakt med RFSL som under fyra dagar utbildade personal på skolan. Utbildningen gick ut på att lära personalen att på ”bästa sätt anpassar skolan utifrån normavvikande elever, personal och föräldrars behov”. RFSL följde sedan upp hur skolans arbete med homofrågor fortgått.

— Det kontrollerades att de styrdokument vi arbetar med uppfyller de krav som RFSL satt upp. När det var genomlyst fick vi besked om att vi passerat. Vi har alltid arbetat mot jämställdhet så att vi nu även är certifierade känns som ett bra kvitto på att det här arbetet burit frukt, säger han.

Nu uppmanar han fler skolor att söka certifieringen då den fungerat som en ”väckarklocka”. Bland de framsteg skolan gjort nämner han att man uppmärksammat problematiken kring termen ”föräldrasamtal”, något som elever med vårdnadshavare istället för föräldrar kan uppleva kränkande menar man.

Källa:
Ådalsskolan en av Sveriges första HBTQ-certifierade skolor: ”Ett kvitto på att arbetet burit frukt”


  • Publicerad:
    2016-08-09 20:25