STORBRITANNIEN. En lärare på en elitskola avskedas för kritik av begreppet ”toxisk maskulinitet”. 800 av skolans anställda & elever kräver nu att läraren återanställs.

Kazimierz Mendlik, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

I Storbritannien  håller den kulturmarxistiska agendan på att uppnå hegemoni även på institutioner som tidigare präglats av mer konservativa värderingar.

Will Knowland har undervisat engelska vid skolan Eton under nio år. Han har nu av rektorn Simon Henderson avskedats för ”grovt tjänstefel” efter att han skapat en virtuell lektion som ifrågasätter en feministisk dogm.

Elever och anställda på den anrika elitskolan för pojkar anklagar skolans ledning för ”hyckleri, grymhet samt total avsaknad av ryggrad” – och man frågar varför skolan ”beskyddar sin nya politiskt korrekta image på bekostnad av en av sina egna”.

I en petition till Knowlands försvar skriver de:

Unga män och deras åsikter formas av möten och konflikter mellan olika idéer…vilket med nödvändighet medför kontroverser och livliga diskussioner.

Vad skulle den tidigare eleven George Orwell tänka om det här?
En anonym källa på skolan kommenterar:

George Orwell gick på Eton. Vad skulle han tänka? 1984 var menad som en satir, inte som en manual.

Knowland satte i september ihop en virtuell föreläsning med titeln Patriarkatsparadoxen som ett instrument för att undersöka den rådande idén om ”toxisk maskulinitet”.

I videon argumenteras för att maskulina egenskaper såsom styrka och mod kan gynna kvinnor, familjen och samhället.

Så här skrev Knowland privat till sina kollegor just efter han delgivits sitt avsked:

Självmord är den främsta orsaken till unga mäns död och jag misstänker att den mörka syn på maskulinitet som för närvarande är så ”inne” delvis är ansvarig för detta.

En annan lärare på skolan hade dessförinnan inkommit med klagomål om föreläsningen, och därvid gjort gällande att budskapet som framförs i lektionen ”bryter mot jämställdhetslagen”.

Personen uppgav sig vara särskilt upprörd över att Knowland i filmen ber eleverna överväga tanken att en värld utan män faktiskt kunde vara sämre – för kvinnor.

Rektorn har valt att ta den klagande lärarens parti.

För Knowland är denna strid inte längre teoretisk, utan krass verklighet. Han är far till fem barn, av vilka ett är funktionshindrat. Han och hans fru bor i en tjänstebostad på fyra sovrum ägd av Eton.

Om han misslyckas med sin överklagan av avskedsbeslutet nästa månad, blir familjen bostadslös.

Knowlands framtid som lärare är högst oviss. Han riskerar att slutgiltigt skiljas från möjligheten att någonsin undervisa igen – av Teaching Regulation Agency – vilket hans rektor sagt sig verka för ska ske.

”Män och kvinnor är olika – en skadlig uppfattning”

”Rektorn upplever nämligen att några av de idéer som framförs i min föreläsning – såsom den att män och kvinnor är olika psykiskt olika, samt att inte samtliga av dessa skillnader är sociala konstruktioner – är så farliga att pojkar inte kan exponeras för dem” skiver Knowland till sina kollegor.

Det är i slutet av föreläsningen som läraren presenterar sina kontroversiella slutsatser. Två och en halv minut in i den varnar han för att det som senare kommer att framföras, kan komma att såra vissas känslor.

Videon går därefter in i en radda akademiska citat med mer än 40 referenser till andra författare och tänkare.

Den väver ihop nutida kulturella referenser med litteraturklassiker och verk inom moderna genrer och omfattar ”allt från Nobelprisvinnande teorier till tecknade serier”.

Föreläsningen, som på grund av coronapandemin har avsetts läggas upp på internet, skapades för programmet Etons Perspektives läroplan, där äldre elever ges en introduktion i ämnen ”som är föremål för en intensiv allmän debatt”.

Knowland skickade föreläsningen till huvudläraren för Eton Perspecives innan han lät den cirkulera till alla programmets lärare.

Efter ett enda klagomål, gick Knowland med på att dra tillbaka föreläsningen innan den gjordes tillgänglig för elever.

Avgörande för Knowlands del blev dock att han underlät att ta bort den från sin personliga YouTubekanal – Knowland Knows – som han driver med Etons tillåtelse.

Denna Kanal har två klart formulerade ansvarsfriskrivningar:

Uttalandena och åsikterna på denna kanal delas eller auktoriseras inte nödvändigtvis av Eton College.

samt:

…givet naturen hos tolkningar av och diskussioner om engelsk litteratur är uttalandena och åsikterna inte heller nödvändigtvis mina egna.

I sitt brev till kollegorna skriver Knowland:

Eftersom jag har en passionerad tilltro till yttrandefrihet, har jag förklarat att jag avser ta bort den [föreläsningen från YouTube] om jag erhåller ett rimligt skäl, vilken hållning har orsakat mitt avsked.

”Han har behandlats på ett väldigt maktfullkomligt, hämndlystet och aggressivt sätt” kommenterar den anonyma kollegan på Eton som fortsätter:

Knowland utmanar i grunden den ”wokehet” som rektorn och några av hans kollegor försöker förankra i skolan. De förefaller fått för sig att Eton mer än några andra måste försöka framstå som progrssiva – men de tar i för mycket.

Föräldrar och elever: ”Rektorn är en fegis”
Rektorn har av ett flertal föräldrar anklagats för feghet och för att frukta en ”wokehetsmobb” som kan komma att kritisera skolan för att ”upprätthålla patriarkatet.”

Antalet underskrifter på elevernas petition för Knowlands återanställning växte igår till 1000 och de sammanlagda donationerna till kampfonden för hans rättsliga utgifter uppgick till 120 000 kronor.

Etons ledning betonar att skolan till hundra procent är engagerad för ”mångfald”. När Black Lives Matter-upploppen eskalerade i somras, gick skolan ut med ett uttalande om att man avser ”avkolonisera” läroplanen.

Inom projektet Etons perspektives förevisas eleverna en film om en transa som uppges föda ett barn och skolan står värd för workshops som hålls av ”genusjämlikhetsaktivister”.

Knowlands överklagan kommer att behandlas den åttonde december, av förre statsrådet Lord Waldegrave, som själv gått på Eton.

Den avskedade läraren kommer att få stöd av yttrandefrihetsorganisationen Free Speech Union, vars grundare Toby Young har kommenterat:

…Skolor måste vara platser där barn undervisas om alla sidor av dessa stora frågor och ges möjligheten att bilda sin egen uppfattning istället för att indoktrineras i den senaste politiska ortodoxin.

Rektorn Simon Henderson har i hårda ordalag kritiserat Knowland för att denne ”har valt att publicera sin version av händelseförloppet innan den disciplinära panelen, till vilken han överklagat, kommit med sitt utlåtande”.

Henderson tros allmänt av föräldrar och elever på skolan frukta elevernas passionerade respons på hans agerande.

En av dessa – från en familj av sju generationer ”Etonier” – har kaxigt uppmanat rektorn att säga upp sig, och rykten gör nu gällande att affischer med samma krav mycket snart kommer pryda väggar i skolområdet.

Den avskedade läraren Knowland hänvisar till riktlinjerna för programmet Etons perspective när han betonar att verklig mångfald borde innefatta intellektuell sådan – där man tillåts yttra ”även sådant som vissa finner obekvämt”.


  • Publicerad:
    2020-11-29 23:55